Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Grensinfovoorziening VL-NL

 300_interreg.jpg

Bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit denken we spontaan aan werknemers, werkgevers en werkzoekenden als doelgroep. Een van de belemmeringen om over de grens te werken is de onbekendheid met de gebruiken, regels, gewoontes aan de andere zijde van de grens. De praktijk leert dat mensen die regelmatig de grens over gaan minder last hebben van deze belemmerende factor. Jongeren al in een heel vroeg stadium over de grens brengen kan hierbij helpen. Daarom worden binnen dit Interreg project acties opgezet om de leerlingen- en studentenmobiliteit te verhogen.

De activiteit ‘Grensoverschrijdende scholings- en stagemogelijkheden’ richt zich op het stimuleren van grensoverschrijdende mobiliteit bij studenten hoger onderwijs. Door studenten bewust te maken van de mogelijkheden aan de andere kant van de grens, nog voor ze zich op de arbeidsmarkt begeven, willen we de toekomstige arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. TUA West is verantwoordelijk voor de uitwerking van deze activiteit; concreet betekent dit:

  • Het uitbouwen van een grensoverschrijdend expertennetwerk hoger onderwijs dat de randvoorwaarden dient te creëren om te komen tot een grensoverschrijdend onderwijs- en stageaanbod tussen de provincies West-Vlaanderen en Zeeland.
  • Tien studenten die over de grens gaan studeren en 20 grensoverschrijdende stages gedurende het project.

Kijk op https://youtu.be/neXMcYK4ST0 om een impressie te krijgen van de mogelijkheden van het studeren aan beide zijden van de grens.