Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Dankzij Interreg wordt vormgegeven aan de Grensinfopunten

Grensinfopunten

600_grensinfo_logo.jpg

Grensinformatie-voorziening Vlaanderen-Nederland is een Europees project dat inzet op de grensoverschrijdende Euoregionale arbeidsmarkt. De Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland realiseren dit via Euregio Scheldemond. Doelstellingen:
Dit project wil de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen Nederland en België bevorderen door: De informatievoorziening rond grensarbeid in de Euregio af te stemmen. In te spelen op de opportuniteiten op de regionale arbeidsmarkt binnen de sectoren zorg, haven en logistiek, techniek en onderwijs.

Er zijn 4 projectactiviteiten:
Coördinatie netwerk grensinfopunten Uitbouw sectorbureaus grensarbeid Opzet pilot grensoverschrijdende stages Organisatie jobbeurzen en bedrijfsavonden.

Budget:
2,5 miljoen EUR waarvan 1,25 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projectperiode:
Van 01/06/2016 tot 31/05/2019.

Grensinformatiepunt en Oost-Vlaanderen :
D
e Provincie neemt 3 taken op zich: De uitbouw van grensinfopunten.
De uitbouw van sectorbureaus grensarbeid Coördinatie van projectpartners.

Netwerk van grensinfopunten:
Het Interreg IV-project 'Tendenzen zonder Grenzen' organiseert informatiepunten over grensarbeid in de Euroregio Scheldemond. Werknemers vinden in deze informatiepunten antwoorden op vragen over: Belastingsstelsels Sociale zekerheid Zorg Arbeidsrecht Grensoverschrijdend werken, wonen en studeren. 

Je vindt de informatiepunten:
In Brugge, Eeklo, Zelzate, Gent, Sint-Niklaas, Beveren, Terneuzen en Goes. Vlakbij de werkwinkels van de VDAB, de antennes van het ACV, ABVV en FNV, bij VOKA Oost-Vlaanderen en het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen.

Het interregproject 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' stemt de grensinformatiestructuur verder op elkaar af in de gehele Vlaams-Nederlandse grens.

Dit resulteerde intussen in een businessplan en communicatieplan voor de grensinfopunten aan de Vlaams – Nederlandse grens.

Sinds de goedkeuring van het project is GIP Scheldemond ook aangehaakt bij een Nl-Be-Du website waar grensgangers terecht kunnen met hun vragen. Een link naar dit formulier is onderaan terug te vinden.

In 2018 wordt verder gewerkt aan een intern opleidingstraject en het nauwer betrekken van backoffice-organisaties zoals Famifed (kinderbijslag), federale pensioendienst (pensioenen),…

Sectorbureau Grensarbeid
Het sectorbureau grensarbeid: Stemt arbeidsvraag en arbeidsaanbod beter op elkaar af. Het speelt in op tendensen binnen een aantal knelpuntsectoren. De focus in het interregproject ligt nu op de sectoren zorg en haven & logistiek. Werkt de knelpunten die grensarbeid bemoeilijken weg. Voorbeelden van knelpunten zijn competentie- en diploma-erkenning. Bevat verschillende stakeholders, uit de overheden, ondernemingen en onderwijs.

De sectorbureaus zijn niet enkel een netwerk van stakeholders. Er wordt ook toegewerkt naar verscheidene concrete acties.

Met het sectorbureau Zorg zijn de acties gericht op het opzetten van een grensoverschrijdend HR platform in de Zorg, het opmaken van een arbeidsmarktbeschrijving voor de beroepen zorgkundige/verzorgende IG en verpleegkundige aan beide zijden van de grens, het in kaart brengen van de verschillende imagoprojecten aan beide zijden van de grens en het nagaan van bidiplomeringstrajecten en stagemogelijkheden over de grens. In 2018 wordt met Zowe en het Vesaliusinstituut toegewerkt naar een plan van aanpak voor grensoverschrijdende leerafdelingen voor de HBO5 opleidingen.

Met het sectorbureau Haven & Logistiek werden quickwins gerealiseerd door de Haven in Zicht toer in North Sea Port over de grens te laten plaatsvinden en ook grensgangers te laten deelnemen. Ook konden Nederlandse leerlingen gebruik maken van installaties van de VDAB. Er wordt in 2018 toegewerkt naar een grensoverschrijdende jobbeurs en een expertendag. In samenwerking met de stad Gent en North Sea Port wordt gekeken of er een grensoverschrijdende matchingsmodule voor werknemers kan uitgewerkt worden onder de vorm van een geoloket waar de vacatures grensoverschrijdend in beeld komen

Grensoverschrijdende stages:
In de Euregio Scheldemond heeft TUA West intussen een grensoverschrijdend expertennetwerk uitgewerkt. Daarnaast is er een folder opgemaakt over de onderwijsinstellingen in Zeeland.

Grensoverschrijdende jobbeurzen en bedrijfsavonden:
De EGTS Linieland heeft in 2017 een grensoverschrijdende jobbeurs en een grensoverschrijdende bedrijfsavond georganiseerd. Ook in 2018 worden deze opnieuw ingericht..

Coördinatie van projectpartners:
Het Bureau voor Belgische Zaken is projectverantwoordelijke. De Belgische partners: Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, VOKA Oost-Vlaanderen, de EGTS Linieland van Waas en Hulst en de VDAB. De Nederlandse partners: Dethon, UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland, TUA West en de gemeenten Eindhoven, Maastricht en Bergen-op-Zoom.Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over werken of ondernemen over de grens of stel een vraag via deze website.