Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Wat werkt bij arbeidsparticipatie van statushouders?

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse beroepsbevolking en andere migranten. Werkloosheid onder deze groep heeft zowel negatieve gevolgen voor het individu: lichamelijke en psychische gezondheid, armoede en schuldenproblematiek en kwaliteit sociale contacten, als voor de samenleving: financiële en sociale gevolgen.

Bijlage(n)