Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Spoorboekje banenafspraak, de vraagbaak voor werkgevers

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het Spoorboekje banenafspraak ontwikkeld.

Het Spoorboekje geeft de werkgevers een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken. Dit moet ervoor zorgen dat meer werkgevers bijdragen aan het realiseren van de banenafspraak en daarmee aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Het Spoorboekje beantwoordt veel vragen. Bijvoorbeeld: Welke regelingen gelden er voor het in dienst nemen van een medewerker uit de doelgroep banenafspraak? Welke beperking heeft de medewerker en hoe ga ik daar mee om? Welke type overeenkomst is passend en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij?

Het naslagwerkje, dat bij veranderende wet- en regelgeving geüpdatet wordt, wordt uitgegeven door Cedris (landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie) en Stichting Beheer Collectieve Middelen (SBCM, Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid). Huib van Olden, voorzitter van SBCM: "De subsidiemogelijkheden benutten, is een eerste stap. Maar ook andere kennis is belangrijk voor inclusief werkgeven. Zo kan er pas een beroep op het loonkostenvoordeel gedaan worden als de werkgever over een doelgroepverklaring - dat de werknemer in het doelgroepregister staat - beschikt. En de no-riskpolis levert een boete op bij het te laat beter melden. Het Spoorboekje maakt werkgevers wegwijs in alle regels en subsidiemogelijkheden."