Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Kerncijfers

Deze pagina biedt in één oogopslag een gebundeld beeld van belangrijke ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Zeeland. Hieronder vindt u acht presentaties van de cijfermatige ontwikkeling van een aantal belangrijke indicatoren van de Zeeuwse arbeidsmarkt. De gebruikte gegevens zijn ontleend aan verschillende, openbaar toegankelijke bronnen (zoals CBS en UWV) en zijn ter informatie in onderstaande pdf-bestanden verwerkt. Waar mogelijk worden de cijfers per Zeeuwse regio geboden: Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen.

De meest recente cijfers die in de verschillende bronnen beschikbaar zijn, worden in deze presentaties verwerkt; er vinden dus regelmatig updates plaats.

Bijlage(n)