Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Kansen van robotisering voor Zeeland

Op 17 december jl. werd het eerste exemplaar aangeboden van het rapport ‘Kansen van robotisering voor Zeeland’. Het rapport werd overhandigd door Luit Ezing, voorzitter SER Zeeland, aan  Jo-Annes de Bat, gedeputeerde voor Economie en Eric de Ruijsscher, voorzitter Economic Board Zeeland. 

Het rapport kwam samen met een brief met daarin het advies van sociale partners, waaronder het opzetten van een initiatief om robotisering te stimuleren in het Zeeuwse bedrijfsleven. SER Zeeland adviseert om Zeeland robotproof te maken. Er worden twee ideeën genoemd, de start van een Zeeuws Robotconsortium en de start van een concreet project voor het gehele bedrijfsleven. VNO-NCW Brabant Zeeland ontving voor het project ‘Brabant robotiseert’ al veel positieve reacties. Daar is het doel om 300 bedrijven en 3000 werknemers in de komende 3 jaar ‘robotproof’ te maken. VNO-NCW Zeeland wil graag aansluiten op het Brabantse project.

De komst van robotisering is onontkoombaar. Door nieuwe technologische ontwikkelingen doen steeds meer en steeds slimmere robots hun intrede bij ondernemingen. Het World Economic Forum verwacht dat in 2025 meer dan de helft van de banen door robots zal worden ingevuld. Ook zal dit invloed hebben op de economie van Zeeland.

Bijlage(n)