Facebook LinkedIn E-mail Twitter

75.000e aanvraag voor diploma- waardering

Eind januari registreerde het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) zijn 75.000e aanvraag. Het IcDW is het gezamenlijke digitale loket dat alle aanvragen voor diplomawaardering van SBB (vmbo en mbo) en Nuffic (havo, vwo, hbo en wo) verwerkt.

Ook inburgeraars kunnen voor diplomawaardering bij Nuffic en SBB terecht. In 2018 ontvingen 5.488 inburgeraars een diplomawaardering. In de top 3 van inburgeraars die een waardering aanvroegen voor hun buitenlandse vmbo- of mbo-diploma staan Syrië (70,1%), Eritrea (3,5%) en Iran (3,1%).

300_75000e_aanvraag_voor_diplomawaardering.jpg