Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Ontmoetingen met 100 % baangarantie

 

500_baangarantie.jpg

Goes, maart 2019


Op initiatief van Aan de slag in Zeeland wordt de komende maanden een reeks van ontmoetingen georganiseerd tussen werkgevers en werknemers, waarbij iedere werkzoekende die wordt uitgenodigd 100% kans heeft op een baan. Lukt dit niet direct tijdens de eerste ontmoeting, zetten wij persoonlijke bemiddeling door jobhunters in tot het doel is bereikt.
Dit project heeft als doel 70 werkzoekenden duurzaam aan een betaalde baan te helpen bij een werkgever op een werklocatie in Zeeland.


De behoefte voor deze bijzondere ontmoetingen is ontstaan door de uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt in Zeeland en het niet of niet volledig passen van de beschikbare werkzoekenden op de bestaande vacatures.
Het tijdspad naar de Grand Finale in november staat om die reden vol met onder andere activiteiten waarbij samen met werkgevers creatieve oplossingen voor hun vacature worden onderzocht, beschikbare, gemotiveerde werkzoekenden worden voorbereid, ondersteund en bemiddeld, banenmarkten, Match Cafe’s en speedmeets.

De Grand Finale van de “Ontmoetingen met 100% baangarantie” vindt plaats tijdens de Contacta Beurs in Goes op 5, 6 en 7 november 2019.
Bent u als werkgever, bemiddelaar of vanuit een andere relevante discipline geinteresseerd in dit project, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Met hartelijke groet,
Jolanda van de Ven - Jongbloed
Projectleider “Ontmoetingen met 100% Baangarantie”
E-mail: jolanda.vandeven@uwv.nl

Bron:
www.aandeslaginzeeland.nl