Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Regionale trendrapportage banenafspraak (vierde kwartaal van 2018)

In de bijlage de regionale trendrapportage banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018.

In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 814 extra banen gecreëerd (dit was 763 in het derde kwartaal van 2018).
Dat betekent een groei van 51 banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De stijging met 51 banen in het vierde kwartaal 2018 is de resultante van:
een stijging met 76 banen in de markt;
een stijging met 5 banen bij de overheid;
een daling met 30 van het aantal uitzendcontracten en WSW-detacheringen.

Er was in het laatste kwartaal van 2018 opnieuw sprake van groei, de regionale indicatieve taakstelling 2018 is niet gehaald.
De jaarmeting 2018 zal in juli 2019 worden gepubliceerd, dan zal ook worden vastgesteld of landelijk de doelstelling 2018 is behaald.

Bijlage(n)