Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Bedrijven gezocht voor onderzoek naar kosten laaggeletterdheid op de werkvloer

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid binnen bedrijven en de kosten ervan. Daarom start Stichting Lezen & Schrijven samen met een koplopers groep met dit onderzoek. Heeft jouw bedrijf in beeld hoeveel van jullie werknemers laaggeletterd zijn? Dan kunnen jullie meedoen met het onderzoek.

Met het onderzoek brengen we de kosten van laaggeletterdheid in kaart. Daarnaast onderzoeken we wat het oplevert om te investeren in het terugdringen van laaggeletterdheid. Dit is direct van waarde voor jouw bedrijf en geeft andere bedrijven een beeld van de impact van laaggeletterdheid.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Interview met werkgever om te kijken wat we uit jullie administratiesystemen kunnen halen.
Analyse data uit de systemen. Het gaat hier om individuele, anonieme data zoals ziekteverzuim, functie, aantal jaren in dienst en aantal ongevallen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Sinzer en vindt plaats in mei tot en met juli 2019. In mei startten we het onderzoek al met de koplopers IBN en Amfors. Hier houden we rondetafelgesprekken met laaggeletterde werknemers.

Wat levert het jouw bedrijf op?
Inzicht in de kosten van laaggeletterdheid binnen je bedrijf en hoe jullie deze kosten kunnen verlagen;
Meer veiligheid op de werkvloer;
Richting voor beleid om een aantrekkelijke, inclusieve werkgever te zijn en blijven, met gelijke kansen en aandacht voor alle medewerkers;
Media-aandacht en exposure op onze website, sociale media en in het onderzoeksrapport.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met dr. Lisanne Bos via lisannebos@lezenenschrijven.nl of 06-11471083.