Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Subsidie mogelijkheid om jongeren over de grens te krijgen

Onlangs werd een initiatief gelanceerd door het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot jongeren over de grens krijgen.

Vanuit de aanname dat het belangrijk is om de grens op jonge leeftijd weg te werken in de hoofden van jongeren, wordt er geld vrijgemaakt om dit te stimuleren.
Het algemene idee is om Vlaamse en Nederlandse jongeren tussen de 12-18 jaar samen te brengen door culturele of sportieve evenementen te organiseren.
Hiervoor is er een laagdrempelige subisdie mogelijkheid via het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ook evenementen die al gepland zijn kunnen een extra steuntje aanvragen via dit initiatief.

Via https://www.kijkenoverdegrens.nl l is er meer informatie te vinden over het hoe & wat en contact opnemen voor in formatie of een subsidieaanvraag indienen kan door eemail te sturen naar onbegrensd@minbzk.nl