Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Zeeland gaat samen aan de slag tegen de krapte op de arbeidsmarkt

Persbericht

Zeeland gaat samen aan de slag tegen de krapte op de arbeidsmarkt

Zeeuwse overheden en werkgevers slaan de handen verder ineen om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Dit met een doe-agenda. Met deze samenwerking willen zij ervoor zorgen dat de huidige kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt, optimaal worden benut. Het regionaal actieplan is opgesteld door de Zeeuwse gemeenten, UWV, team arbeidsmarktregio Zeeland en VNO-NCW Zeeland. Op 10 juli 2019 ondertekenen zij dit actieplan.

Totstandkoming actieplan

Het regionaal actieplan is tot stand gekomen naar aanleiding van een kamerbrief om meer mensen aan het werk te krijgen van staatssecretaris Van Ark van SZW op 20 november 2018. Daarnaast heeft de staatssecretaris de intentieverklaring Perspectief op Werk gepubliceerd. De uitgangspunten van Perspectief op Werk zijn het verbeteren van de publiek-private samenwerking, en het realiseren van maatwerk.

Zeeuwse doe-agenda Perspectief op Werk

Om de samenwerking tussen Zeeuwse overheden en werkgevers te versterken en daarmee de professionalisering verder uit te bouwen, is dit voor de korte termijn uitgewerkt in een Zeeuwse doe-agenda Perspectief op Werk. De belangrijkste pijlers hierin zijn het versterken van de match tussen vraag en aanbod, de plaatsing goed en efficiënt laten verlopen voor beide partijen en vervolgens het behouden van deze werkplek door middel van scholing en begeleiding. Voor de langere termijn is de ambitie om te komen tot een meerjarige visie voor de arbeidsmarktregio Zeeland.

Wat levert het op

Bij goedkeuring van het actieplan komt Zeeland in aanmerking voor een bedrag van twee maal één miljoen euro voor de uitvoering hiervan.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Op woensdag 10 juli 2019 wordt de ‘Doe-agenda Perspectief op Werk Zeeland’ en daarmee ook de intentieverklaring Perspectief op Werk ondertekend door wethouder Arbeidsmarktregio, André van der Reest namens centrumgemeente Goes en bestuurslid VNO-NCW Zeeland, Minouche den Doelder namens de werkgevers.

Datum: 10 juli 2019

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Stadskantoor Goes

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en verslag te doen.