Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Nieuwste cijfers banenafspraak in Zeeland

Onlangs verscheen de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal van 2019. In dat kwartaal zijn in Zeeland 110 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking verwezenlijkt. De Zeeuwse stand van zaken wordt kortweg weergegeven in bijgevoegde grafiek.

In Zeeland zijn sinds de nulmeting 887 extra banen gecreëerd. In het eerste kwartaal van 2019 was dit aantal nog 777. Deze stijging is het resultaat van 84 nieuwe banen in het bedrijfsleven, 8 bij overheid/onderwijs en 19 uitzendcontracten en detacheringen vanuit de sociale werkbedrijven. 
Per arbeidsmarktregio is een indicatieve taakstelling voor 2019 en 2020 vastgesteld. Dit zijn de (cumulatieve) indicatieve taakstellingen voor Zeeland:

2019: 775 bedrijfsleven, 260 overheid/onderwijs;
2020: 970 bedrijfsleven, 300 overheid/onderwijs.

Landelijk gezien hebben werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 45.185 banen via een regulier dienstverband en 10.718 via een uitzendcontract of detachering. De landelijke doelstelling voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen.

Bijlage(n)