Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Payrollmedewerkers krijgen gelijke rechten

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de regering meer balans brengen tussen flexwerk en een vast contract. Een van de wijzigingen is de nieuwe regelgeving voor payrollovereenkomsten, waarbij payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Wat is een payrollovereenkomst?
Momenteel zijn uitzenden en payrolling juridisch gezien gelijk en vallen onder een ‘uitzendovereenkomst’ van artikel 7:690 BW.

Met de ingang van de WAB komt daar verandering in en komt er onderscheid tussen de uitzendovereenkomst en payrollovereenkomst. Er wordt een bijzondere variant aan de uitzendovereenkomst toegevoegd, namelijk de payrollovereenkomst:

“Een uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen werkgever en opdrachtgever niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.’’

Er is alleen sprake van payrolling als er aan beide voorwaarden is voldaan:
Werkgever heeft geen allocatieve activiteiten verricht zoals werving, selectie of bemiddeling.
De arbeidskracht wordt exclusief aan één opdrachtgever ter beschikking gesteld. 

Payrolling een ruim begrip?
De definitie van payrolling is erg ruim, omdat er wordt uitgegaan van het handelen van de werkgever en niet van de opdrachtgever. Door deze ruime definitie kan dienstverlening die normaal gesproken als uitzenden wordt gezien, als payrolling worden aangemerkt. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van uitkeringsgerechtigden uit de vraagbak van het UWV.

Er kan ook sprake zijn van payrolling bij het collegiaal uitlenen van een werknemer van uw organisatie.  Verder gelden de regels voor paryolling ook voor intraconcern uitzenden, dus bij uitwisseling van werknemers binnen bedrijven behorende tot hetzelfde concern. Heeft u meerderere bedrijven, dan is verstandig om te bekijken of u als wekgever te maken heeft met deze payrollregels voor uw werknemers.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van payrollmedewerker
Met ingang van de WAB krijgen payrollmedewerkers alle arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit geldt niet alleen voor loon maar ook vakantiedagen, scholingsregelingen en loon bij ziekte. Ook krijgen payrollwerknemer recht op een adequaat pensioen. Het staat nog niet helemaal vast wat daaronder wordt verstaan. Wel staat vast dat de nieuwe pensioenregels een jaar later dan de WAB, dus 1 januari 2021 ingaan.

Voor de rechtspositie geldt bijvoorbeeld de ketenregeling zoals die bij u als inlener geldt Dit zal meestal betekenen dat de payrollmedewerkers straks na (maximaal) drie tijdelijke contracten of na drie jaar recht hebben op een vast contract. Lees meer over de ketenregeling.

Vragen over de payroll?
Onze uitzendkrachten vallen onder de cao van de ABU en zullen tevens worden geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de nieuwe cao van uitzendkrachten? Neem contact op met uw uitzendbureau.