Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Veelgestelde vragen over reizen naar Belgie met vignet

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Schending van dit verbod is strafbaar. De Belgische autoriteiten controleren actief op naleving ervan. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete tot € 4000 of maximaal 3 maanden gevangenisstraf. Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het aanvragen van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Ik woon in een grensregio. Mag ik de Nederlands-Belgische grens over?

De Belgische autoriteiten staan het alleen toe om de grens over te gaan als dit noodzakelijk is in het kader van werk. Het betreden van Belgisch grondgebied om niet-werkgerelateerde redenen is niet toegestaan. De Belgische autoriteiten controleren op de naleving van dit verbod. Indien u dit verbod overtreedt, kunt u beboet worden.

Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?

Ja. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden. Dit kan tot vertragingen leiden bij het passeren van de grens. Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Hoe dit precies werkt, wordt hieronder in een aparte vraag omschreven.

Hoe weet ik of mijn werk onder een vitale sector en/of een cruciaal beroep valt?

Werkt u voor een bedrijf of organisatie in België? Dan kunt u kunt hier vinden of uw werk volgens de Belgische autoriteiten onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt (pdf, in de tabel op pagina 16040 en verder). Werkt u voor een bedrijf of organisatie in Nederland? Dan kunt u hier vinden of uw werk onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt.

Mijn werk staat op de lijst van vitale sectoren en/of cruciale beroepen. Hoe kan ik een vignet verkrijgen?

Indien uw werk onder een vitale sector valt of een cruciaal beroep is, kunt u via deze website van de Belgische autoriteiten een vignet verkrijgen. U dient dit vignet vervolgens te (laten) voorzien van een stempel van uw werkgever of de instelling die uw essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt. Dit dient waarheidsgetrouw te geschieden. Misbruik wordt door de Belgische autoriteiten beboet.

Hoe lang duurt het verkrijgen van een vignet?

U kunt het vignet direct downloaden en uitprinten.

Vanaf wanneer gaat dit in?

Vanaf 22 maart, 22:00 uur.

Mag ik met een werkgeversverklaring de grens over zolang ik nog geen vignet heb?

Ja. Houdt u hierbij wel rekening met eventuele grenscontroles door de Belgische autoriteiten. Deze controles kunnen leiden tot vertraging bij het passeren van de grens. Vergeet ook niet om uw identiteitsbewijs op zak te hebben.

Ik reis de grens over, en ik word gecontroleerd door een politieagent. Wat moet ik laten zien?

Indien u een grensarbeider bent die niet in een vitale sector werkt of geen cruciaal beroep vervult, dient u een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs te laten zien. Indien u werkt in een vitale sector of een cruciaal beroep vervult, dient u uw vignet en een identiteitsbewijs te laten zien. U wordt voor de zekerheid geadviseerd te allen tijde een werkgeversverklaring bij u te dragen, ook indien u in het bezit bent van een vignet.

Hoeveel mensen mag ik meenemen in mijn auto? Moeten deze ook allemaal een vignet hebben?

U mag geen passagiers meenemen. U mag wel samen reizen met andere personen die zelf ook kunnen aantonen dat ze om werkgerelateerde redenen de grens moeten passeren. Iedere persoon moet de noodzaak van zijn of haar reis dus kunnen bewijzen.

Mag ik met een werkgeversverklaring of vignet wel gewoon tanken en boodschappen doen in België? 

Nee. U mag met een werkgeversverklaring of een vignet alleen een reis maken die noodzakelijk is in het kader van uw werk.

Wat betekent dit voor de grensovergangen die gesloten zijn? 

Sommige grensovergangen tussen Nederland en België zijn aan de Belgische zijde gesloten. Hierdoor kunnen de Belgische autoriteiten de naleving van de regels gemakkelijker handhaven. U kunt deze grensovergangen dus onder geen beding passeren, ook niet in het kader van uw werk. U kunt gebruik maken van de primaire grensovergangen, die wel geopend zijn.

Mag ik vanuit Nederland naar een bestemming in Nederland rijden via het Belgische grondgebied?

Nee. Het is verboden het Belgische grondgebied te gebruiken voor een verplaatsing vanuit Nederland naar een bestemming binnen Nederland. De Belgische autoriteiten controleren op dit verbod. Bij misbruik kunt u beboet worden. De enige uitzondering die de Belgische autoriteiten hierop maken is voor werkgerelateerde reizen van personen die in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen én in het bezit van een vignet zijn. Zij mogen dus alleen voor een werkgerelateerde reis het Belgische grondgebied gebruiken om vanuit Nederland te reizen naar een bestemming binnen Nederland.

Ik vervoer goederen. Wat heb ik nodig om de grens over te mogen?

U mag de grens oversteken vanwege goederenvervoer. U moet kunnen aantonen dat u voor goederenvervoer reist en hiervoor de grens moet passeren.

Ik heb co-ouderschap. Kan ik mijn kind in Nederland of België nog halen/brengen bij de andere co-ouder?

Co-ouderschap kan worden verdergezet, ook in de grensstreek (ouder in België en een ouder in Nederland).  Neem mee uw:

  • Nederlandse paspoort/identiteitskaart;
  • Belgische verblijfskaart;
  • Andere overtuigingsstukken (uitspraak rechter, etc.).