Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Subsidie Praktijkleren

Gebruik de financiële regelingen

Begeleidt u een mbo-student met een leerbaan (bbl)? Dan kunt u weer subsidie Praktijkleren aanvragen, ook als u een leerling begeleidt van het vmbo, het vso, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding.

Wilt u de taal-, reken- en/of digitale vaardigheden van uw werknemers verbeteren? Maak dan gebruik van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal.

Bekijk deze en andere financiële regelingen op SBB Helpt