Uitzonderingsregels homeoffice belastingen en sociale zekerheid worden verlengd voor grensarbeiders

Kamerbrief over toekomstvisie op effecten van thuiswerken voor grensarbeiders.

Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt een brief over de overeenkomst die Nederland met België en Duitsland heeft gesloten over de toepassing van de belastingverdragen, om ervoor te zorgen dat de thuiswerkmaatregelen die Nederland, België en Duitsland tijdens de coronacrisis hebben genomen geen onverwachte gevolgen hebben voor mensen die over de grens wonen of werken.

Sociale zekerheid:

De uitzonderingsregels sociale zekerheid zijn nu verlengd tot en met 30 juni 2022.

Belastingen:

Nederland heeft de overeenkomsten met België en Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen verlengd tot en met 31 maart 2022.

Zie ook toelichting Kamerbrief Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website