Subsidie Praktijkleren

Gebruik de financiële regelingen

Begeleidt u een mbo-student met een leerbaan (bbl)? Dan kunt u weer subsidie Praktijkleren aanvragen, ook als u een leerling begeleidt van het vmbo, het vso, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding.

Wilt u de taal-, reken- en/of digitale vaardigheden van uw werknemers verbeteren? Maak dan gebruik van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal.

Bekijk deze en andere financiële regelingen op SBB Helpt

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website