Chemical Sales Manager

Je bent een sterke relatiebeheerder die chemie en commercie weet te combineren. Als Sales Manager ben je verantwoordelijk voor de verkoop (Benelux).You are a strong relationship manager who knows how to combine chemistry and commerce.

English text below

Passie voor Chemie, commercieel sterk?

Hicri Ercili, moederbedrijf in Turkije vestigt zich in Sas van Gent, Nederland met meerdere vestigingen en branches. Bij het bedrijf Logistics, Chemicals, Water treatment is er een functie voor een Chemical Sales Manager hbo.

Hou je van chemie en commercie? Je mag al je talenten benutten. Als Chemisch Sales Manager draag je in grote mate bij aan het succes van een van de meest innovatieve bedrijven  met een klantenkring in de Benelux.

Wij geloven dat vrijheid het beste in een ieder naar boven haalt en geven je daarom alle ruimte om jouw ambities waar te maken. Werken bij Hicri Ercili betekent veel vrijheid, opgenomen worden in een startend bedrijf in West-Europa, met ondersteuning van het moederbedrijf. We laten jouw talenten volledig tot uiting komen.

Intentie is om te groeien en jij mag aan het begin van onze start staan in Sas van Gent.

WIJ ZIJN HICRI ERCILI LOGISTICS AND WATER MANAGEMENT

Het groeiproces, dat begon met het transport van chemicaliën, de verkoop van reserveonderdelen en de verkoop van petroleumkantoorbrandstoffen, versnelde in de jaren 2000 met de import van andere chemicaliën, voornamelijk zwavelzuur, en vormde de basis van de huidige ontwikkeling. Momenteel voert HİCRİ ERCİLİ met succes binnenlandse en internationale transportactiviteiten uit met land- en chemische roestvrijstalen zeetankers.

Het bedrijf, dat een capaciteit heeft voor de opslag en douaneafhandeling van chemische stoffen van 600.000 ton, blijft producten en diensten leveren aan zijn binnenlandse en internationale klanten met zijn vloot van meer dan 500 ADR-landtankers. Hicri Ercili, de grootste aluminiumsulfaatproducent van Turkije, heeft 2 productiefaciliteiten met een capaciteit van 1.000.000 ton.

DE FUNCTIE

Je bent een sterke relatiebeheerder die chemie en commercie weet te combineren. Als Sales Manager ben je verantwoordelijk voor de verkoop (Benelux). We verkopen Aluminum Sulfate , PAC, Sodium Bisulfate en ook Potassium Sulphate wat voornamelijk gebruikt wordt voor waterzuivering (drink- en afvalwater).

WAT GA JE DOEN?

·       Onderhouden van contacten met bestaande en opbouwen van nieuwe klantrelaties
·       Belang van waterzuivering onder de aandacht van de klanten brengen
·       Signaleren van nieuwe businessmogelijkheden en het realiseren van groei in bestaande en nieuwe markten
·       Voorbereiding van en deelname aan internationale beurzen en events
·       Werkzaamheden zijn hybride, 3 dagen thuis en 2 dagen vanuit het bedrijf

WAT BRENG JE MEE?

·       We zoeken een resultaatgerichte doorzetter met een flinke dosis overtuigingskracht
·       Hbo werk- en denkniveau, chemie, commercieel
·       Zeer goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Overige vreemde talen zijn een pré
·       Commercieel, klantgericht en sterk in relatiebeheer
·       Gedreven, enthousiast en passie voor het vak
·       Bereid tot en ervaring met internationaal reizen op regelmatige basis

KOM JIJ BIJ ONS TEAM?

Dan bieden wij je een veelzijdige baan met veel vrijheid om zelf vorm te geven. We hechten aan zelfontplooiing en bieden je daartoe alle ruimte, samen met een goede interne en externe begeleiding.
Je  treedt toe tot een groeiend team met een uitstekende sfeer, korte communicatielijnen.
Vanzelfsprekend bieden we je aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een bedrijfsauto en en verkoopbonus horen bij de baan.

REACTIES

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Dan horen we je graag!
Wij kunnen niet wachten om jouw enthousiaste brief en CV door te nemen. Mail deze naar emmie@volleman.nl

Heb je voordat je op “verzenden” drukt nog vragen, kan je me uiteraard bellen: Emmie Volleman, 06-10706070.

Wij hopen op een spoedige reactie van jou! Wij starten direct met lezen. Na ontvangst van je CV nemen we contact met je op en maken we afspraken over het vervolg van de procedure.

Passion for Chemistry and Sales?

Hicri Ercili, originally from Turkey, establishes itself in Sas van Gent, the Netherlands with several locations and branches. At this Logistics, Chemicals, Water treatment company there is a position for a Chemical Sales Manager hbo

Do you like chemistry and sales? You can use all your talents. As a Chemical Sales Manager you will contribute to the success of one of the most innovative companies with a customer base in the Benelux.

We believe that freedom brings out the best in everyone and therefore give you all the space to realize your ambitions. Working at Hicri Ercili means lots of freedom, being incorporated into a start-up company in Western Europe, with support from the parent company. We allow you to explore all your talents.

The intention is to grow and you can be at the beginning of our start in Sas van Gent.

WE ARE HICRI ERCILI LOGISTICS AND WATER MANAGEMENT

The growth process, which started with the transportation of chemicals, the sale of spare parts and the sale of petroleum office fuels, accelerated in the 2000s with the import of other chemicals, mainly sulfuric acid, and formed the basis of the current development. Currently, HİCRİ ERCİLİ successfully carries out domestic and international transportation activities with land and chemical stainless steel sea tankers.

The company, which has a chemical storage and customs clearance capacity of 600,000 metric tonnes, continues to provide products and services to its domestic and international customers with its fleet of more than 500 ADR land tankers. Hicri Ercili, Turkey's largest aluminum sulfate producer, has 2 production facilities with a capacity of 1,000,000 tons.

THE FUNCTION

You are a strong relationship manager who knows how to combine chemistry and commerce. As a Sales Manager you are responsible for sales (Benelux). We sell Aluminum Sulfate, PAC, Sodium Bisulfate and also Potassium Sulphate which is mainly used for water purification (drinking and waste water).

WHAT ARE YOU GOING TO DO?

• Maintaining contacts with existing and building new customer relationships
• Bringing the importance of water purification under the attention of customers
• Identifying new business opportunities and realizing growth in existing and new markets
• Preparation of and participation in international fairs and events

WHAT DO YOU BRING?

• We are looking for a results-oriented go-getter with a good dose of persuasiveness
• HBO working and thinking level, chemistry, commercial
• Very good control of the English language, spoken and written
· Other foreign languages ​​are an advantage
• Commercial, customer-oriented and strong in relationship management
• Driven, enthusiastic and passionate about the profession
• Willingness and experience with international travel on a regular basis
• Work is hybrid, 3 days at home and 2 days at the company

WILL YOU JOIN OUR TEAM?

Then we offer you a versatile job with lots of freedom to shape it yourself. We value self-development and offer you every opportunity to do so, together with good internal and external guidance.

You join a growing team with an excellent atmosphere and short lines of communication.

Naturally, we offer you attractive primary and secondary employment conditions.
Company car and bonus for selling performance are included.

COMMENTS

Curious about the possibilities? Then we'd love to hear from you!
We can't wait to read your enthusiastic letter and CV. Email this to emmie@volleman.nl

If you have any questions before you press “send”, you can of course call me: Emmie Volleman, 06-10706070.

We hope for a quick response from you! We start reading immediately. After receiving your CV, we will contact you and make arrangements about the next step in the procedure

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website