14 t/m 17 maart: Techniek Experience Day

14 t/m 17 maart: Techniek Experience Day

Ook dit jaar gaan tweedeklassers van de vmbo-scholen uit Zeeuws-Vlaanderen tussen
14 en 17 maart naar het Industrieel Museum in Sas van Gent voor de Techniek
Experience Day. Op deze dag maken leerlingen via workshops kennis met de diverse
sectoren die tot de techniek behoren.

De Techniek Experience is een activiteit voor alle tweedejaars vmbo-, havo- en vwo-leerlingen in
Zeeuws-Vlaanderen. De vmbo-leerlingen staan op het punt om een profiel te kiezen met betrekking tot hun opleiding.
De havo- en vwo-leerlingen kiezen het jaar erna. Het gaat in eerste instantie niet om opleidingen of studierichtingen, maar om kennismaking met technische beroepen, functies en het werkveld

14 t/m 17 maart: Techniek Experience Day
Ook dit jaar gaan tweedeklassers van de vmbo-scholen uit Zeeuws-Vlaanderen tussen 14 en 17 maart naar het Industrieel Museum in Sas van Gent voor de Techniek Experience Day.
Op deze dag maken leerlingen via workshops kennis met de diverse sectoren die tot de techniek behoren. Elektro-, metaal- & installatietechniek, proces-techniek & maintenance, bouw en logistiek zijn de vakken waar de jongeren intensief
kennis mee maken. Ook krijgen de leerlingen volop de gelegenheid in gesprek te gaan met professionals én professionals-in-opleiding (BBL-leerlingen en stagiairs).

Techniek Experience is een initiatief van het Huis van de Techniek
Huis van de Techniek coördineert, regisseert en faciliteert in Zeeland de initiatieven die worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen.
Info: www.huisvandetechniek.nl

 

Bron: huis van de Techniek

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website