Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Jobcoaching

Jobcoaching is de persoonlijke begeleiding op jouw nieuwe werkplek. Het zijn alle activiteiten (begeleiden, coachen, trainen) die nodig zijn, zodat jij het werk uiteindelijk goed en zelfstandig kan doen. Om te zorgen dat je goed ingewerkt wordt en jij in je kracht komt. De jobcoach kijkt samen met jou en de werkgever of en welke aanpassingen of voorzieningen daarvoor nodig zijn. Het geeft steun bij dingen die je wilt ontwikkelen, leren of bij zaken die je lastig vindt. Om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen en afspraken helder te maken, maar ook bij problemen of onduidelijkheden is onze jobcoach bereikbaar om te helpen.

Jobcoach WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen
WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen heeft veel ervaring in het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. De begeleiding en coaching bij de start van een nieuwe baan sluit hier goed op aan. Onze jobcoach helpt jou in het wegwijs maken in het werk, werkomgeving en in de gesprekken met de werkgever, collega’s e/o klanten. De begeleiding kan voor iedereen anders zijn. Het is maatwerk. Samen met jou en de werkgever bespreekt onze jobcoach welke begeleiding nodig is en of er aanpassingen gedaan moeten worden. Het uiteindelijke doel is dat jij het werk uiteindelijk zelfstandig doet.

Meer informatie
Voor meer informatie over jobcoaching stuur een e-mail naar info@wspzvl.nl