Werkgeversdienstverlening

Bent u voor een korte of langere tijd op zoek naar personeel? Wij brengen u in contact met onze kandidaten. Dat kan op individuele basis en in groepsverband. WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen neemt u de werving en selectie uit handen en selecteert voor u de best passende kandidaten.

Aanpak werkgeversdienstverlening
Personeel plaatsen is maatwerk. Uw vaste contactpersoon bij het WSP Zeeuws-Vlaanderen zal dan ook eerst, samen met u, uw vraag helder en duidelijk in kaart brengen. Het is van belang inzicht te krijgen in de gevraagde competenties, werkervaring en opleidingsniveau bij het maken van een succesvolle match. Het gaat om het vinden van een kandidaat met een passend profiel die past binnen de ambities en cultuur van uw onderneming. Wij selecteren voor u de beste match.

Financiƫle voordelen werkgevers
De overheid stelt subsidies beschikbaar die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Meer informatie is te vinden op https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/.

Meer informatie
Heeft u als werkgever een vacature, een stage- of leerwerkplek of wilt u meer informatie over de werkgeversdienstverlening bij WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen?

Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@wspzvl.nl

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website