Loonwaardebepaling

Heeft of neemt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u loonkostensubsidie bij ons aanvragen. Loonkostensubsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten als uw werknemer niet meer dan het minimumloon kan verdienen. Wij doen dan eerst een loonwaardebepaling op de werkplek.

Loonwaardebepaling door het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen

Loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek. De arbeidsdeskundige van het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen onderzoekt en stelt de loonwaarde van uw werknemer met een arbeidsbeperking vast. De arbeidsdeskundige vergelijkt zijn arbeidsprestaties met die van een collega zonder arbeidsbeperking. Via de loonwaardebepaling wordt vastgesteld of er recht bestaat op loonkostensubsidie en de hoogte hiervan.

Meer informatie

Voor meer informatie over loonwaardebepaling kunt u contact opnemen, stuur een e-mail naar info@wspzvl.nl

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website