Social Return On Investment

Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP) bestaat uit de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, UWV Werkbedrijf, VNO/NCW Brabant-Zeeland, Scalda, de Zeeuws-Vlaamse Praktijkscholen, Dethon, vertegenwoordigers van de speerpuntsectoren in Zeeuws-Vlaanderen; transport/logistiek, procestechniek, metaal, bouw, horeca en de zorgsector.

We helpen jaarlijks driehonderdvijftig werkzoekenden weer een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Onze kandidaten zijn vooral mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” die vallen onder de Participatiewet.
Bijna iedereen komt bij ons in aanmerking voor een kans en als het moet voor een tweede kans.

Door alle deelnemende partijen kan het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen u een uitgebreid pakket aan diensten aanbieden.
Verder beschikken we over actuele informatie over de arbeidsmarkt en kunnen wij u informatie verstrekken over Wet Banenafspraak, werkervarings- stageplaatsen, subsidieregelingen en begeleid werken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail info@wspzvl.nl.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website