Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Met een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie onderzoeken we of het anders organiseren van werk een oplossing is voor het personele vraagstuk binnen een bedrijf. Dit vraagstuk kan bijvoorbeeld zijn de wens om arbeidsbeperkten een plaats te bieden binnen de organisatie of het hoge verzuim te doen laten dalen of het opvangen van een tekort aan vakspecialisten. Bij dit participatieve onderzoek - waarbij alle lagen van de organisatie worden betrokken - analyseren onze adviseurs de werkprocessen binnen het bedrijf of een afdeling. Dit levert een adviesrapport op om het werk anders te organiseren. Dit is mogelijk door niet-specialistische taken uit functies weg te nemen bij professionals en daarmee een nieuwe functie te creëren met lagere eisen. Hierdoor wordt formatieruimte gecreëerd bij medewerkers met specialistische taken. Dit door Maastricht University ontwikkelde instrument zetten wij kosteloos in en doen dit in samenwerking met de overige Zeeuwse Werkgeversservicepunten.

Meer informatieVoor meer informatie over bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie kunt u contact opnemen via mail naar info@wspzvl.nl.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website