De Groene Starters: een opstap naar een volgende baan

De Groene Starters: een opstap naar een volgende baan

De Groene Starters is een project waar jobhunters Els Dupont en Machteld Willemsen van WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen enorm trots op zijn. Ze hebben beide al veel werkzoekenden geholpen richting werk door middel van dit project. "Dankzij een goede samenwerking met Dethon was 2023 het beste jaar ooit voor dit project en 2024 belooft ook een heel succesvol jaar te worden." 

Over De Groene Starters
De Groene Starters is een samenwerking van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten met sociaal werkbedrijf Dethon. Het is een werkervaringsplaats voor werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Het doel is om zoveel mogelijk kandidaten uit te laten stromen naar een volgende baan. Hoe het werkt? Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen een vierdaagse training over werken bij Dethon groen. Na de training starten zij als “Groene Starter” direct met hun werkervaringsplaats. Machteld: “Eigenlijk kunnen alle kandidaten wel geschikt zijn voor de Groene Starters.  Dus dat zijn statushouders, kwetsbare jongeren, jongeren in het algemeen. En natuurlijk onze 27-plussers. Het is heel divers. En het kunnen zowel mannen als vrouwen zijn.”

Het traject is steeds beter geworden
Els:  “In 2016 ben ik voor het eerst aan de slag gegaan als coördinator voor het project de Groene Starters (toen nog onder de naam “Onkruidbestrijding”). In al die jaren leer je heel veel, ook waar de knelpunten zitten. Eerder besteedden we bijvoorbeeld te weinig aandacht aan het tussentijds evalueren van de kandidaten en het begeleiden naar een volgende baan. Hierdoor hadden we in het eerste jaar veel afvallers en veel mensen die wel bleven waren niet meer gemotiveerd. Dit ging al steeds beter doordat we al tijdens het traject gingen kijken hoe we kandidaten na de Groene Starters kunnen begeleiden naar een reguliere baan bij een andere werkgever. We doen nu ook tussentijdse evaluaties met Dethon. Daar zit de kandidaat, een jobhunter, de meewerkend voorman, en de trajectbegeleider bij. Naast de evaluaties met de kandidaten zijn er tussentijdse overleggen waarbij ik, de trajectbegeleider, de opleidingscoördinator, de voorman en iemand van personeelszaken de algemene zaken bespreken. We houden elkaar op de hoogte van de dingen die spelen of die aangepast moeten worden."

Certificaten behalen en ontdekken wat bij je past
Els: “De Groene Starters starten met een 4-daagse cursus over werken in het groen. Vervolgens kunnen de deelnemers allerlei certificaten behalen. Bijvoorbeeld voor veilig werken, mechanische onkruidbestrijding, een soort VCA in het groen. En er wordt tijdens het traject gekeken wie er bijvoorbeeld geschikt is om een echt certificaat VCA te gaan behalen. Ook wordt het duidelijk wanneer een kandidaat niet naar de reguliere arbeidsmarkt kan en bijvoorbeeld bij Dethon in dienst zal blijven. Dit kan in het groen zijn maar, wanneer dat beter past, kan iemand bijvoorbeeld ook inpakwerkzaamheden gaan doen. Hier zijn heel veel mogelijkheden in.”

Leren over de Nederlandse arbeidsmarkt
Machteld: “Voor statushouders is het niet heel makkelijk om werk te vinden. De Groene Starters is ook voor hen een supermooie eerste stap. Ze leren de taal tijdens het werk en allerlei basisvaardigheden die gewoon heel handig zijn. Denk aan het belang van op tijd komen, vrij vragen wanneer je naar de dokter moet en hoelang je op vakantie kunt in de zomer. Ze worden eigenlijk heel goed voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt. Steeds meer collega’s worden enthousiast over dit project omdat het zo’n mooie opstap is naar een baan.”
 
“De Groene Starters is een opstap naar een volgende baan, binnen of buiten het groen.”
Machteld Willemsen, Jobhunter Statushouders, WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen

Meer dan werken in het groen
Machteld: “Wanneer we kandidaten vertellen over de Groene Starters zijn er soms mensen die zeggen, “Ik wil niet in het groen.” Oké, dat kan, maar dan gaan we van daaruit kijken, wat wil je dan wel gaan doen? Zo probeer ik het uit te leggen aan de mensen, dat ze wat mij betreft niet allemaal in het groen moeten gaan, maar dat het echt een opstap is. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een kandidaat die in eerste instantie zei, “ik wil alles doen.” Hij is begonnen bij de Groene Starters maar in de loop van de tijd gaf hij toe: “ja weet je dit is niet mijn droomwerk.” Maar hij had een hele goede arbeidsmentaliteit en hij is vervolgens doorgestroomd naar een bedrijf dat kozijnen maakte. Hij wilde gewoon graag productiewerk doen, hij wilde binnen werken en vond het niet fijn om buiten te werken. Maar hij heeft wel een goede start gehad en hij heeft een goede referentie opgebouwd. En nu heeft hij een contract in de productieomgeving gekregen. Dus zo kan het ook lopen.

Een voorsprong op ander werk
Wanneer het mensen juist bevalt om te werken in het groen, hebben ze een voorsprong om bij een agrarisch bedrijf te gaan werken of een groenbedrijf. Of iemand kan zomaar opvallen bij een gemeente of andere organisatie en misschien daar wel een baan aangeboden krijgen. Ze hoeven niet allemaal naar het groen uit te stromen; er zijn vorig jaar ook kandidaten uitgestroomd naar de houtbewerking bijvoorbeeld en naar de logistieke sectoren. Het is heel divers. De motivatie is er ook weer voor die mensen om iets te doen. Die willen natuurlijk niet terugvallen op hun uitkering straks.”

Goede afspraken met Dethon
Els: “We kunnen heel goede afspraken maken met Dethon. Wij als jobhunters bepalen het aantal te werken uren op contractbasis. Hierbij wordt rekening gehouden met de andere activiteiten van kandidaten die belangrijk zijn voor hun toekomst. Er zijn bijvoorbeeld ook kandidaten die nog een dag naar school gaan, bezig zijn met inburgeren of bijvoorbeeld met rijlessen. We passen de contracturen dan zo aan dat hier ruimte voor is.

Als een deelnemer tijdens het traject ergens anders solliciteert en wordt aangenomen dan mag hij gelijk weg bij Dethon. Dat is de afspraak. Deelnemers hoeven niet vrij te nemen om naar sollicitatiegesprekken te gaan. Want het is belangrijk in het kader van de toekomst uiteraard. En het is fijn dat ze altijd wel op iemand kunnen terugvallen die met hen mee gaat naar de werkgever toe. Dit jaar verwacht ik dat we weer een topjaar gaan bereiken met een mooie uitstroom van de Groene Starters. Want daar doen we het uiteindelijk voor hè!”

“Dit jaar verwacht ik dat we weer een topjaar gaan bereiken met een mooie uitstroom van de Groene Starters. Want daar doen we het uiteindelijk voor hè!”
Els Dupont, Jobhunter Jongeren, WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen

Meer weten over de Groene Starters?
De Groene Starters is een project van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten in samenwerking met Dethon. Wil je meer weten? Neem contact op met WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen tel: 0031-(0)115-455399.

 

 

Meer aandacht voor uitstroom naar de arbeidsmarkt
Els: "Vorig jaar hebben we de samenwerking met Dethon naar een nóg hoger level getild. We hebben de handen ineengeslagen en gezegd, nu gaan we het op een heel andere manier aanpakken. De jobbeurs bij de Gemeente Terneuzen georganiseerd door Els, is toen bezocht door alle Groene Starters, onder begeleiding van Dethon. De trajectbegeleiders en de voormannen hebben een aantal van de kandidaten begeleid op de beurs. Uiteindelijk was er in 2023 maar één kandidaat die niet kon uitstromen naar ander werk en is teruggekeerd naar de Groene Starters van dit jaar. Voorafgaand aan de beurs zijn de kandidaten geholpen met het oefenen van een pitch, zo konden de Groene Starters zich goed voorstellen bij de deelnemende bedrijven aan de beurs.

We zijn ontzettend blij dat we zoveel kandidaten via dit traject helpen om een reguliere baan te vinden. De samenwerking met Dethon is heel belangrijk en maakt het ook tot een succes. Er is al sinds 2016 een gedreven uitvoerder groen in het project van Dethon, en dat is erg fijn."

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website