Personeel aannemen? Vraag subsidie aan!

Personeelstekort is voor 25% van de bedrijven een probleem (bron: CBS). Heb jij ook behoefte aan extra personeel, maar twijfel je omdat de loonkosten dan stijgen? Bekijk de subsidies en regelingen waarmee je de kosten van personeel aannemen kunt beperken.

SLIM subsidieregeling

Vanaf 2 maart 2020 kun je een SLIM-subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor medewerkers. Je kunt met de SLIM-subsidie ook een bedrijfsschool oprichten. Er is 48 miljoen euro subsidie beschikbaar. De regeling is bestemd voor individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Werktijdverkorting tijdelijk toepasbaar

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus 2019-nCoV kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Bedrijven komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20 procent minder werk hebben als gevolg van de situatie in China. Hier lees je meer informatie over werktijdverkorting en vind je het aanvraagformulier.

Aannemen van personeel

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kun je een kandidaatwerknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

Loondispensatie

Loondispensatie geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen mag je dan minder dan het minimumloon betalen voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Neem je een of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kom je in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Check met de regelhulp of die voor jou geldt. Het LKV geldt voor 4 doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Premiekorting voor werkgevers

Neem of houd je een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijg je tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neem je een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Dan kun je premiekorting en loonkostensubsidie combineren. Check met de regelhulp of je in aanmerking komt voor premiekorting voor werkgevers.

Subsidie voor werknemers met laag loon

Sinds 2017 bestaat het lage-inkomensvoordeel (LIV). Als werkgever krijg je een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

LIV en LKV

Als je voor een werknemer recht hebt op het lage-inkomensvoordeel en het looninkomstenvoordeel (LKV), dan krijg je de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog? Dan krijg je alleen het LKV betaald.

Lagere kosten met de WBSO

Besteden jij of jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je je loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Check de overheidsregelingen voor innovatie.

Jobcoaching, opleiding en aanpassing werkplek

Begeleiding door jobcoach

Voor een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer of bij een proefplaatsing biedt deze regeling een jobcoach.

Gratis loopbaancoach voor 45-plusser

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur via de subsidieregeling 'Ontwikkeladvies voor 45-plussers'. De loopbaanadviseur regelt de subsidie van 600 euro.

STAP-budget vervangt scholingsaftrek

Je werknemers kunnen tot nu toe scholing aftrekken voor de inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek vervalt. De ingangsdatum is nog niet bekend, maar de streefdatum van 1 januari 2020 haalt men niet. In plaats van de scholingsaftrek komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Het STAP-budget is beschikbaar voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus voor je personeel, en voor jezelf.

Subsidie Tel mee met taal

Heb je werknemers en zzp’ers die de Nederlandse taal niet goed spreken, lezen of verstaan of met weinig digitale vaardigheden en rekenvaardigheden? Dan kun je de subsidie Tel mee met taal aanvragen.

Subsidie aanpassingen werkplek

Voor zieke of gehandicapte werknemers kun je een vergoeding krijgen om hem of haar in dienst te houden via aanpassingen op de werkplek.

Tijdelijk minder werk voor je personeel

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Bij winterse omstandigheden zoals vorst, sneeuw en dooi komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering bij onwerkbaar weer.

WW-uitkering bij werktijdverkorting

Als er tijdelijk minder werk is door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld een internationale boycot, komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering.

Regelhulp financieel CV

Met de Regelhulp financieel CV kan je als werkgever of werknemer controleren of er bij het aannemen van personeel subsidie of een overheidsregeling geldt.

Wil je meer weten over welke subsidies en regelingen voor jou interessant zijn? Alles over subsidies en regelingen.
Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website