OCW maakt bekend welke sectoren extra subsidie Praktijkleren krijgen

Gisteren maakte minister van OCW Ingrid van Engelshoven bekend welke sectoren in aanmerking komen voor een verhoging van de subsidie Praktijkleren. De minister deed dat in vervolg op haar besluit om de subsidieregeling een extra impuls te geven. In totaal gaat het om jaarlijks 10,6 miljoen euro in de komende twee studiejaren.

15 mei besloot de minister van OCW om de subsidieregeling Praktijkleren in zowel 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro. Daarmee beoogt zij werkgevers te stimuleren om bbl-plekken (leerbanen) aan te bieden. 13 juli maakte de minister bekend welke sectoren voor de verhoging in aanmerking komen.

Criteria om in aanmerking te komen

De minister noemt drie criteria: de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn, de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor, en de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd. Landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat voor deze sectoren al eerder 10,6 miljoen euro beschikbaar werd gesteld.

Gewijzigde regeling wordt begin 2021 gepubliceerd

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de minister een overzicht van de sectoren waarom het gaat. Deze werkgevers ontvangen de extra subsidie bovenop het bedrag waarop zij op grond van de huidige subsidieregeling Praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De wijziging van de regeling wordt begin 2021 gepubliceerd en geldt dan met terugwerkende kracht.

Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen. Naar aanleiding van het actieplan besloot de minister de subsidie te verhogen

 

Bron: SBB

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website