Steunpakket voor ondernemers uitgebreid, check hier de regelingen

De overheid heeft inmiddels meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht.

Op 27 oktober heeft het kabinet aanpassingen van het derde steunpakket bekend gemaakt. Zo wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 aangepast waardoor meer sectoren er gebruik van kunnen maken en zijn de aanvraagtermijnen voor verschillende kredietregelingen verruimd. Ook is de Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers opnieuw opengesteld.

Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

Financiële tegemoetkoming

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig


Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck.

 

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

NOW 2.0 is niet meer aan te vragen. De regeling is onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast.

Subsidie voor het eerste tijdvak van de NOW 3 is met terugwerkende kracht vanaf 16 november aan te vragen bij het UWV. Op dit moment is de regeling dus gesloten.

Voor wie is deze regeling?

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Vanaf januari gaat die drempel van 20% omzetverlies omhoog naar 30%. Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Hoe doe ik een aanvraag?

UWV

voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. Je hebt straks voor de aanvraag geen eHerkenning nodig.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. Enkele voorwaarden zijn bij Tozo 3 aangepast. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Bij Tozo 4 wordt een vermogenstoets toegepast. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Hoe werkt deze regeling?

De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum

. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Mits je aan de voorwaarden voldoet. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen doe je bij je woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden: Tozo: inkomensondersteuning en leningen.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De regeling loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020 en is verlengd tot eind juni 2021.

Wat houdt de regeling in?

Ondernemers die meer dan een vastgesteld percentage omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimum is 1.000 euro, en deze tegemoetkoming kan oplopen tot 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden. Dat bedrag wordt vanaf oktober verhoogd naar 90.000 euro. Het minimum bedrag wordt dan 750 euro.

Voor wie is deze regeling?

Mkb-bedrijven in sectoren die aanspraak op de TOGS konden maken, komen ook voor de TVL in aanmerking. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes

.
In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes, alleen krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd. Let op: dit geldt alleen voor het 4e kwartaal. In kwartaal 1 en 2 van 2021 geldt de beperking van SBI-codes wel.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen kan tot en met 30 oktober, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen van de verlengde TVL-regeling voor het 4e kwartaal van 2020 kan vanaf half november 2020 tot en met 29 januari 2021.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen een subsidie. Het gaat om bedrijven die in de zomer TVL hebben ontvangen, maar de omzetdrempel van 30% niet halen in het 4e kwartaal. De subsidie wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomermaanden. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Aanvullende TVL-subsidie voor horeca

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen een eenmalige aanvullende subsidie bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie is niet bedoeld voor event-catering en hotel-restaurants.
De berekening van deze subsidie voor de gesloten horecaonderneming wordt nog uitgewerkt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL? Bekijk dan dit artikel.

BIK: tijdelijke korting op investeringen

Wat is dit voor regeling?

Met de Baangerelateerde investeringskorting

(BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. De crisisregeling stopt na 2 jaar en is een aanvulling op al bestaande regelingen als de KIA, EIA, MIA en VAMIL.

Door de regeling aan de loonheffing te koppelen is eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk, en niet alleen ten gunste van bedrijven die winst maken. In totaal is 4 miljard euro voor de regeling beschikbaar.

Waarom is deze regeling opgetuigd?

De verwachting is dat de private sector 10 miljard euro tijdens de coronacrisis minder investeert dan normaal. Met de regeling hoopt het kabinet de verwachte daling in investeringen deels op te kunnen vangen omdat bedrijven investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld.

Voor wie is deze regeling?

De regeling geldt voor alle bedrijven. De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Per jaar gaat het dus om 1,2 miljard euro.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • Investeringen binnen de BIK moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.
 • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

Hoe hoog is de korting?

 • Bij investeringen tot 5.000.000 euro per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag.
 • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.
 • Uiterlijk 15 december 2021 wordt bekendgemaakt of de kortingspercentages voor 2022 naar boven of beneden worden bijgesteld. Dat hangt af van de hoeveelheid aanvragen en het op dat moment beschikbare budget.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen kan om uitvoeringstechnische redenen voorlopig nog niet. Begin oktober is de regeling voor goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf september 2021 kun je met je aanvraag terecht bij RVO voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. Na je aanvraag duurt het maximaal 12 weken voor je een BIK-verklaring ontvangt. Met die verklaring kun je de korting verrekenen met de loonheffing. RVO voert de regeling samen met de Belastingdienst uit.

Sociaal pakket: 1,4 miljard euro

Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Dit pakket is tot stand gekomen in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV. Zij werken het pakket de komende tijd verder uit.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Dit kan langdurig of permanent zijn. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid of staan vacatures open.

Om werkzoekenden te ondersteunen investeert het kabinet in totaal 1,4 miljard euro in een sociaal pakket met 4 bouwstenen:

1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (683 miljoen euro)

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. De ondersteuning en begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Ondersteuning via sectorale samenwerkingsverbanden. Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen
 • en andere betrokkenen met cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden. Het kabinet stelt hiervoor 72 miljoen euro beschikbaar. De maatwerktrajecten voorzien in scholing en bredere arrangementen gericht op ondersteuning van werkenden, zoals ontwikkeladvies en begeleiding naar ander werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen.
 • Regionale mobiliteitsteams voor van-werk(loosheid)-naar-werk begeleiding. Hiervoor reserveert het kabinet in totaal 195 miljoen euro. Het geld zal onder andere ingezet worden voor bij- en omscholingstrajecten.
 • Investering in de dienstverlening van het UWV en gemeenten, om de verwachte hogere instroom van uitkeringsgerechtigden op te vangen. In totaal is hiervoor 331 miljoen euro beschikbaar. De financiële middelen worden ingezet voor re-integratietrajecten en werkzoekendendienstverlening.
 • Bijzondere aandacht is er voor zelfstandigen en werknemers met een arbeidsbeperking. Voor advisering aan ondernemers en begeleiding van werknemers naar ander werk is in totaal 43 miljoen euro beschikbaar.

2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen euro)

Een nieuwe toekomst zoeken of je aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, betekent dat mensen zich moeten oriënteren op nieuw werk en soms hun expertise moeten aanpassen of hun competenties uitbreiden. Daarom wordt geïnvesteerd in (om)scholing en ontwikkeladviezen. De ondersteuning verloopt direct via het individu, de (toekomstige) werkgever of via sectoraal maatwerk.
Het eerder dit jaar gestarte programma NL Leert door

krijgt volgend jaar een vervolg. In 2021 kunnen in totaal 40.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers voor ontwikkeladviezen gebruikmaken van deze regeling. Binnen deze regeling bestaat ook de mogelijkheid voor individuen om gratis deel te nemen aan online scholingstrajecten. Het kabinet gaat uit van tussen de 50.000 en 80.000 scholingstrajecten (eerste tranche). Deze scholingstrajecten gaan naar verwachting in het najaar van start. Het kabinet investeert met dit sociaal pakket nog eens extra in een tweede tranche van deze regeling. Dit komt naar verwachting neer op 80.000 trajecten.

3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro)

Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid, doordat zij zijn aangewezen op vrijkomende of nieuwe banen. Het kabinet zet dan ook in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor elke arbeidsmarktregio is geld beschikbaar voor de coördinatie van een eigen regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Deze aanpak zal in komende periode verder uitgewerkt worden.

4. Aanpak van armoede en schulden (146 miljoen euro)

Door de coronacrisis stijgt waarschijnlijk het aantal mensen in armoede en met problematische schulden waar ze niet zonder hulp vanaf komen. Daarom maakt het kabinet geld vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen.

Meer informatie over het sociaal pakket

vind je bij het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de staat met de KKC voor een aanzienlijk deel voor de leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is daardoor eenvoudiger.

Wat houdt de regeling in?

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De premie voor BMKB-C was 3,9%. Deze is verlaagd naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Ondernemers in de landbouw kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Borgstelling landbouwkredieten.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier

vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen. Aanvragen kan tot eind 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de regeling en de voorwaarden lees je in het artikel BMKB-C: borgstelling MKB-Kredieten verruimd.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor wie is deze regeling?

Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Vanwege de coronacrisis is de GO-regeling verruimd met de GO-C module.

Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Zo moet het voor mkb’ers en grote bedrijven die acute liquiditeitsbehoeften hebben als gevolg van de coronacrisis mogelijk blijven krediet te krijgen en blijven kredietstromen op gang.

Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie. De GO-C module is ook voor landbouwbedrijven opengesteld.

Wat houdt de regeling in?

Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de reguliere GO-regeling is de staatsgarantie 50%. Bedrijven moeten onder meer bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben om aanspraak te kunnen maken. Lees hier meer over de voorwaarden

.

Hoe doe ik een aanvraag?

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO.

Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag doen bij RVO.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO

of bel het RVO-informatieloket: 088 04 22 500.

Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Door de coronacrisis is het risico op wanbetaling echter sterk toegenomen en komt dit systeem in gevaar. De verzekeraars zien zich namelijk genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Om dat te voorkomen heeft het kabinet besloten het risico over te nemen van de kredietverzekeraars voor heel 2020.

De overheid staat garant voor 90% van de leverancierskredieten. Voor de eerste 1 miljard euro schade dragen kredietverzekeraars zelf 10% risico. Daarboven vergoedt de overheid 100% van de schade. Deze 10% (oftewel 100 miljoen) eigen risico wordt verdeeld over de verzekeraars naar rato van de uitstaande limieten per 31 december 2019. Schades die zijn uitgekeerd in de periode 1 januari – 1 maart worden niet vergoed door de overheid.
Zes verzekeraars hebben een overeenkomst gesloten met de Staat: Atridius, Coface, Euler Hermes, Nexus, Mercury en Credendo. Verzekeraars die nog niet in beeld zijn konden zich tot en met 30 juni aanmelden.

Door de overheidsgarantie hoeven kredietverzekeraars hun verzekeringslimieten niet te herzien en kunnen leveringen op krediet doorgaan. Elk jaar wordt voor 200 miljard euro aan leveringen op kredietbasis gedaan. Dat systeem werkt alleen als kortlopende betalingstermijnen (meestal 30 tot 60 dagen) zijn verzekerd (door kredietverzekeraars). Zonder overheidsingrijpen dreigen de leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen, met vele faillissementen en een groot verlies aan werkgelegenheid tot gevolg.

12 miljard euro

De garantie vanuit de Staat bedraagt 12 miljard euro. De maatregel is goedgekeurd door de Europese commissie.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid

.

Qredits: rentekorting op microkredieten

Voor wie is deze regeling?

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Wat houdt de regeling in?

Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om met name kleine ondernemers tegemoet te komen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Deze kun je aanvragen tot 31 december 2020.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl

Groeifaciliteit (GF): jaar later uitgefaseerd

De geplande uitfasering van de regeling Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021. Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Opschorting is nodig om de doelgroep tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.

Meer informatie over deze regeling vind je op Ondernemersplein en op de website van RVO.nl
.

Invest-NL: Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Voor innovatieve start- en scaleups met een financieringsbehoefte vanaf 2 miljoen is er het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Invest-NL stelt hiervoor 100 miljoen beschikbaar. Dit programma is opgezet door Invest.nl in samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s).

TOPSS biedt financiering vanaf 2 miljoen euro met co-financiering van professionele investeerders. Invest-NL financiert (in beginsel) maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Het rentepercentage is 8%, en wordt betaald bij aflossing of als onderdeel van conversie. De looptijd van de lening is 3 jaar zonder aflossingsverplichting. Vervroegd aflossen is niet mogelijk. De afhandelingstermijn van de aanvragen bedraagt tussen de 3 en 5 weken. Invest-NL

informeert je verder over de voorwaarden van TOPSS. Je kunt een aanvraag indienen via het door Techleap.nl en de ROM’s ingerichte gezamenlijke loket

.

Net als voor Corona-Overbruggingslening (COL) gaan de aanvragen voor de TOPSS

harder dan de beschikbare gelden. Bedrijven vroegen voor deze regeling - in de periode 29 april tot 13 mei - al voor 170 miljoen euro aan leningen aan. Ook voor de TOPSS-regeling is 100 miljoen euro beschikbaar.

Corona-Overbruggingslening

De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers was per 1 oktober jl. gesloten. Het kabinet heeft op 27 oktober bekend gemaakt dat deze regeling opnieuw wordt opengesteld tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, zonder kredietrelatie bij een bank, kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De voorwaarden en de hoogte van het budget zijn nog niet bekend.

SEED Capital-regeling: 67,5 miljoen euro durfkapitaal voor startups

Vanaf 2 oktober kunnen startups een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal

, verdeeld over 6 nieuwe investeringsfondsen. Met de regeling ondersteunt de overheid onder andere startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen

Corona-overbruggingskrediet

Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro kunnen ondernemers hun vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen.

Wat houdt de regeling in?

Qredits helpt bestaande ondernemers met een krediet van 25.000 euro. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Wat zijn de voorwaarden?

Het corona-overbruggingskrediet is bedoeld voor ondernemers die vóór 13 maart 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister. De behandelkosten bedragen 275 euro.

Hoe doe ik een aanvraag?

Het corona-overbruggingskrediet vraag je aan bij Qredits. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl

.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer gericht op uitstel van betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uitstel van verschillende belastingen kun je aanvragen via 1 formulier

. Aanvragen van uitstel was mogelijk tot 1 oktober

, voor een periode van 3 maanden. Heb je al eerder een uitstel van betaling aangevraagd? Dan kun je tot en met 31 december 2020 deze aanvraag verlengen.

Bij een aantal andere tijdelijke regelingen stelt de Belastingdienst zich coulanter op dan gebruikelijk, bijvoorbeeld bij de deblokkering van de G-rekening, het nagenoeg opschorten van de invorderingsrente en coulance voor ondernemers die hun administratieve verplichtingen ten aanzien van loonheffingen niet kunnen nakomen. Ook het urencriterium bij de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek) is versoepeld.

Aflossen belastingschuld

Heb je uitstel van betaling van belasting gekregen? Dan start je op 1 juli 2021 met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld

. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 ontvang je van de belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling.

Geen uitstel

In juli hervatte de Belastingdienst een aantal taken

. Ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, kunnen sinds juli weer betalingsherinneringen en aanmaningen krijgen. Sinds augustus verstuurt de Belastingdienst weer aankondigingen voor dwangbevelen, over schulden van vóór de coronacrisis. In september worden weer dwangbevelen verstuurd en dwanginvorderingen over eerdere jaren hervat.

Een overzicht van alle maatregelen lees je op de pagina Belastingmaatregelen in Coronatijd. De 'Routekaart hervatten uitvoering Ondernemers' is hier

te vinden. Ook op Ondernemersplein vind je de nodige informatie.

Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen. Ook kunnen ze niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De (Nederlandse) Douane

heeft daarom aangekondigd rekening te houden met de omstandigheden.

Concreet betekent dit voor bedrijven in nood dat uitstel van betaling mogelijk is. Douaniers gaan bovendien ‘coulant’ om met het opleggen van boetes. Dat wil zeggen: de Douane deelt geen boetes uit aan bedrijven die hun verplichtingen door de coronacrisis niet kunnen nakomen.

De Douane biedt maatwerkoplossingen aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen voor het invullen van de maandaangifte. Ook is de termijn geschorst voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond.

Alle aangekondigde maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

.

SET COVID-19 2.0: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

Aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg kunnen vanaf 27 juli subsidie aanvragen voor digitale zorgtoepassingen via de SET COVID-19 2.0 regeling. De subsidieregling is bedoeld voor initiatieven voor digitale zorg op afstand. Je kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor beeldschermzorg, zorgrobots en medicatiecontrole.

Zorgbedrijven met meer dan 50 cliënten kunnen de regeling via RVO aanvragen, ook als ze al eerder een aanvraag voor de SET-regeling hebben gedaan. Deze regeling volgt de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) op.

Wat houdt de regeling in?

Per aanvraag wordt tussen de 25.000 euro en 50.000 subsidie toegekend, waarvan je maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kan je het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren. Er is geen eigen bijdrage van toepassing. Voor de SET 2.0 is 77 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 53,7 miljoen euro voor de wijkverpleging, 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur.

Al aan het begin van de coronacrisis werd de eerste SET COVID-19 opengesteld. Na enkele dagen werd de regeling weer gesloten. Er werden toen maar 460 subsidies toegekend, terwijl er meer dan 1700 aanvragen werden gedaan.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je vraagt de subsidie aan op mijn.rvo.nl

vanaf maandag 27 juli tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.

Kabinet: bonus voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals krijgen in 2020 een netto bonus van 1.000 euro. Het gaat om werknemers en zzp’ers die in de zorg en ondersteuning werken, en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september 2020) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en de effecten van corona hebben ondervonden. De bonus van 1.000 euro wordt belastingvrij uitgekeerd. De bonus is alleen bedoeld voor zorgprofessionals die als werknemer of als derde (bijvoorbeeld een zzp’er en uitzendkracht) werkzaamheden hebben verricht bij een zorgaanbieder. Ook schoonmaakpersoneel komt in aanmerking.

De voorwaarden van de regeling en hoe je deze aanvraagt lees je op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zorginstellingen kunnen een aanvraag indienen voor hun werknemers en zzp’ers. Aanvragen kan van 1 oktober tot en met 29 oktober 2020.

Zorgprofessionals krijgen in 2021 een bonus van 500 euro netto bovenop de bonus van 1.000 euro in 2020. Zorginstellingen kunnen deze bonus ook aanvragen bij dus-i, het loket van het ministerie van VWS.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven.

Wat houdt de regeling in?

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf.

Heb je - sinds 2010 of later - een GL- of BL-Plus-lening met een MDV- of Groenlabelcertificaat? En heb je deze lening nog niet helemaal afgelost? Dan staat de overheid borg voor maximaal 2,8 miljoen euro.

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 16 kwartalen. Je kunt het krediet lineair aflossen of ineens aan het einde van de looptijd. Voor een starter/overnemer is de provisie 0,5%, voor andere bedrijven 1,5%. De borgstelling bedraagt 70%.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier

. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden lees je op de website van RVO

.

Zorgverzekeraars: maandelijkse bijdrage voor zorgaanbieders

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Zorgaanbieders ontvangen de bijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekering, en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen 75% en 87%.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan 10 miljoen euro. De financiële steun is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. Voor zorgaanbieders met een omzet hoger dan 10 miljoen euro volgt een aparte regeling.

De regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met hen zijn afzonderlijke afspraken gemaakt over compensatie van het omzetverlies en vergoeding van extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van zorg in verband met corona. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een beleidsregel

opgesteld die zorgkantoren de gelegenheid geeft om hierover met aanbieders afspraken te maken. De compensatie voor omzetverlies betrof de periode 1 maart tot en met 30 juni 2020 maar is inmiddels verlengd. Voor bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg tot 1 augustus 2020 en voor de ouderenzorg tot 1 september 2020. De periode voor compensatie van de extra kosten loopt tot eind 2020. Meer hierover lees je op de website van de Rijksoverheid

.

Wat houdt de regeling in?

Zorgverzekeraars verstrekken een maandelijkse continuïteitsbijdrage aan zorgaanbieders. De zorgverzekeraars willen met deze maatregel bereiken dat zorgaanbieders hun lopende kosten, zoals personeels- en huisvestingkosten, kunnen blijven opbrengen en op korte en langere termijn zorg kunnen blijven geven.

De bijdrage ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het precieze percentage verschilt per sector

.

Inhaaleffecten

De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars hoef je principe niet terug te betalen, maar wordt wel verrekend met de productie in de maanden dat deze van toepassing is. Als je bovendien achteraf meer omzet draait door inhaaleffecten, wordt dat ook verrekend. Hiervoor is gekozen om ervoor te zorgen dat ‘de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis’, aldus de verzekeraars, die de bijdrages uit hun reserves betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

Zorgaanbieders moeten zich in eerste instantie wenden tot zorgverzekeraars voor ze gebruik kunnen maken van coronaregelingen van het Rijk. Over de omzetdaling die overblijft na aftrek van de vergoeding voor zorgverzekeraars kun je wel een aanvraag doen voor een rijksregeling. Het gaat dan om het deel dat patiënten in een normale situatie zelf zouden betalen, in plaats van de verzekeraar.

Stelregel is: pas als zorgaanbieders niet in aanmerking komen voor de regeling van de zorgverzekeraars kunnen ze aankloppen bij de overheid. Als blijkt dat het inkomen onder het sociaal minimum blijft en zorgaanbieders aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze bijvoorbeeld van de Tozo gebruikmaken. Als zorgaanbieders na de regeling van de zorgverzekering voldoen aan de voorwaarden van de NOW, kunnen zij zich melden bij het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen. Ook kunnen enkele zorgaanbieders aanspraak maken op de TOGS.

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders komen in aanmerking als ze zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering.

Hoe doe ik een aanvraag?

De continuïteitsbijdrage aanvragen kon tot en met 14 juli 2020. Voor aanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf is de regeling verlengd tot 1 november. Voorwaarde is wel dat zorgaanbieders uit deze branches in de eerste periode tot en met 14 juli ook een bijdrage hadden aangevraagd.

Meer informatie

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland lees je meer over deze financiële steun

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website