Geautoriseerde beschrijvingen en competentievertalingen

Euregio Scheldemond maakt via Interreg Vlaanderen-Nederland en Eures Scheldemond geautoriseerde beschrijvingen en competentievertalingen op om duidelijkheid te geven over wat een bepaald diploma aan de andere kant van de grens inhoudt. Soms is de inhoud van een opleiding niet 1 op 1 vergelijkbaar, ook al is het diploma van een gelijkwaardig niveau.

De geautoriseerde beschrijvingen en competentievertalingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers, studenten (en hun ouders). Ze geven betrouwbare informatie over de inhoud van diploma’s/kwalificaties van over de grens. De overeenkomsten en verschillen tussen kwalificaties uit buurlanden worden geduid en wordt betekenis gegeven aan de grensoverschrijdende inzetbaarheid van beroepsbeoefenaren.

Met deze geautoriseerde beschrijvingen en competentievertalingen krijg je als werkgever duidelijkheid over wat je van een afgestudeerde kan verwachten. Je kunt inschatten of een sollicitant met een opleiding van over de grens in aanmerking komt voor een job of een stage.

Met het LES project realiseerden we de volgende geautoriseerde beschrijvingen:

Technicus Internet of Things (Graduaatsopleiding ‘Internet of Things’ in Vlaanderen – in vergelijking met de Nederlandse Associate degree ‘ICT Internet of Things’ – beide EQF 5).

Beheerder IT operations (Graduaatsopleiding ‘Technicus digitale systemen en netwerken’ in Vlaanderen – in vergelijking met de Nederlandse Associate degree ‘ICT Service Management’ – beide EQF 5).

Computerbeheerder (certificaat Computeroperator in het Vlaamse volwassenenonderwijs EQF 4 – in vergelijking met de Nederlandse MBO kwalificaties ‘Medewerker ICT support’ (EQF 2), ‘Allround medewerker IT systems and devices’ (EQF 3) ‘Expert IT systems and devices’ (EQF 4).

In de zorg realiseerden we reeds volgende competentievertalingen:

Landschap Nederlandse en Vlaamse kwalificaties in de zorg & welzijn

Competentie-onderzoek verpleegkundige HBO5 en MBO4

Competentie-onderzoek verzorgende- verzorgende IG

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website