Operationeel manager Scheepswerktuigbouwkunde

Als Operationeel manager Scheepswerktuigbouwkunde is het jouw taak dat de schepen van onze opdrachtgevers zich in uitstekende technische staat bevinden, zodat ze wereldwijd effectief kunnen opereren.

English text below

Norden Shipping and Engineering in Sas van Gent heeft vanwege sterk groeiende werkzaamheden een vacature voor een

Operationeel manager Scheepswerktuigbouwkunde

Als Operationeel manager Scheepswerktuigbouwkunde is het jouw taak dat de schepen van onze opdrachtgevers zich in uitstekende technische staat bevinden, zodat ze wereldwijd effectief kunnen opereren.

Je beheert verschillende schepen en geeft technisch advies en ondersteuning aan het team van projectleiders en onze technische medewerkers.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
Je geeft leiding aan dockings, reparaties en onderhoud van ultramoderne apparatuur
Je bent het eerste aanspreekpunt en adviseert de kapiteins van de schepen
Opstellen van technische en financiële eindrapportages
Adviseren over noodzakelijk technische verbeteringen
Helpen van de bemanning bij het oplossen van technische problemen aan boord
Bewaken van het logistieke proces van inkooporders
Controleren en bewaken van onderhoud en veiligheid prestaties

VAARDIGHEDEN EN WERKERVARING:
Een afgeronde opleiding hbo Maritiem Officier / Scheepswerktuigkundige
Technisch en. Of Organisatorisch inzicht
Ervaring en kennis van reparaties en/of dockings
Je bent communicatief vaardig, resultaat- en kwaliteit gericht
Je hebt een proactieve houding en draagt bij aan teamvorming

ONS AANBOD:

Salarisindicatie € 4.150 tot € 5.200 bruto per maand.
25 vakantie dagen en 13 ATV dagen
Cao metaal en techniek is van toepassing
Pensioenregeling
Reiskosten regeling
Vak gerelateerde cursussen en opleidingen
Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
Actieve personeelsvereniging

REACTIE:

Wil je deel uitmaken van ons team en bijdragen aan de operationele efficiëntie van onze scheepswerf? Stuur dan je CV en een korte motivatie naar Emmie Volleman, emmie@volleman.nl. We kijken uit naar je sollicitatie! Bij vragen: 06-10706070.

Norden Shipping and Engineering in Sas van Gent has a vacancy for one due to rapidly growing activities

Operational Manager Marine Engineering

As an Operational Manager of Marine Engineering, it is your job to ensure that our clients' ships are in excellent technical condition, so that they can operate effectively worldwide. 

You manage various ships and provide technical advice and support to the team of project leaders and our technical staff.

TASKS AND RESPONSIBILITIES:
You will manage dockings, repairs and maintenance of state-of-the-art equipment
You are the first point of contact and advise the captains of the ships
Preparing technical and financial final reports
Advising on necessary technical improvements
Assisting the crew in solving technical problems on board
Monitoring the logistics process of purchase orders
Checking and monitoring maintenance and safety performance

SKILLS AND WORK EXPERIENCE:

A completed HBO Maritime Officer / Marine Engineer course
Technical and. Or Organizational insight
Experience and knowledge of repairs and/or dockings
You have good communication skills and are results and quality oriented
You have a proactive attitude and contribute to team building

OUR OFFER:

Salary indication €4,150 to €5,200 gross per month.
25 vacation days and 13 ATV days
The metal and technology collective labor agreement applies
Pension scheme
Travel expenses arrangement
Subject-related courses and training
Growth and development opportunities
Active staff association

RESPONSE:

Would you like to be part of our team and contribute to the operational efficiency of our shipyard? Send your CV and a short motivation to Emmie Volleman, emmie@volleman.nl. We look forward to your application! For questions: 06-10706070.

 

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website