Haltehelden in actie op busstation WST Terneuzen

Op het busstation Westerscheldetunnel Terneuzen lopen sinds kort als proef twee haltehelden rond.
Deze helden, Christy en Kira, zorgen voor een betere wachtbeleving voor reizigers.
Op een aantal vaste dagen per week verrichten de dames in de ochtend en de namiddag allerhande werkzaamheden, zoals het te woord staan van reizigers, het schoonhouden van de omgeving en het doorgeven van eventuele reparaties.
Door hun aanwezigheid zorgen ze ook voor een veiliger gevoel op het busstation. De Haltehelden zijn het visitekaartje van het busstation.

Pilot

De inzet van deze haltehelden is een pilot, maar wanneer dit goed bevalt kan de halteheld een blijvende werkplek op het busstation worden. De werkplek is bedoeld voor langdurig werkzoekenden om weer aan de slag te gaan. De jobcoaches van Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en team Stadservice van de gemeente Terneuzen begeleiden de dames. Vanuit de Regio Deal ‘Zeeuwen zelf aan zet’ dragen het Rijk en de Provincie Zeeland de kosten van de pilot. Bedoeling van de deal is inwoners te betrekken bij de vraagstukken rond onder meer de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

De pilot is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partners in Zeeland om ook aan onze maatschappelijke verplichting te voldoen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zinvol werk.
De Halteheld is een onderdeel van het project ‘Lekker wachten’.

Lekker wachten

Veel studenten in Zeeland zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om van en naar school te komen. Hoewel er natuurlijk van alles gedaan wordt om wachttijd te voorkomen, gebeurt het weleens dat ze op de bus moeten wachten. Omdat er op het busstation dan weinig te beleven is, werkt de Provincie Zeeland hier samen met de gemeente Terneuzen en Connexxion aan een prettigere wachtbeleving. Zo is de wachtruimte inmiddels aangepakt, is er wifi beschikbaar en is er een watertappunt geplaatst. Daarnaast is er een grondschildering geplaatst, waar QR-codes in zijn verwerkt. Door het scannen van deze codes kom je terecht op lokale websites, bijvoorbeeld https://www.stadterneuzen.nl/.

Expositieruimte

Ook de uithangborden op het busstation die niet meer gebruikt worden, krijgen een nieuwe invulling. Studenten Mediavormgeving van Scalda hebben onder begeleiding van bureau De Reuringdienst een huisstijl handboek voor de borden ontwikkeld. Vanuit die huisstijl hebben de studenten nu een eerste serie nieuwe posters ontworpen die na 6 december op het busstation te zien is. Ook de wachtruimte krijgt stickers in dezelfde huisstijl. Op deze manier wordt het busstation ook gebruikt als expositieruimte en bieden we jongeren de kans om praktijkervaring op te doen.

Bron:
Persbericht Provincie Zeeland                                                                                                                      22-11-2021

Nieuwsbericht gemeente Terneuzen en Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen

 

300_terneuzen_busstation_wst.jpg

 300_bus2.jpg

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website