Energietransitie InZicht Zeeland

Energietransitie InZicht Zeeland

Zeeland staat voor een forse uitdaging. De vraagstukken op het gebied van de energietransitie zijn urgent, complex en onontkoombaar. Om deze uitdagingen aan te gaan, is de arbeidsmarkt een cruciale factor.

Daarom is een verkenning gedaan naar de invloed van de energietransitie op de Zeeuwse arbeidsmarkt: Energietransitie InZicht. Het resultaat is een dashboard met cijfermatige inzichten over de ontwikkeling van de Zeeuwse arbeidsmarkt en het onderwijs in sectoren en beroepen die relevant zijn voor de energietransitie.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website