Nulurencontracten verdwijnen en er komt een verplichte verzekering voor zzp'ers

Nulurencontracten verdwijnen en er komt een verplichte verzekering voor zzp'ers

Nulurencontracten worden verboden en wie via een uitzendbureau werkt, krijgt sneller een contract met zekerheid.
Het vaste contract wordt voortaan het uitgangspunt op de arbeidsmarkt.

Nuluren contracten worden verboden en wie via een uitzendbureau werkt, krijgt sneller een contract met zekerheid. Verder komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, zodat ze een vangnet hebben als ze ziek worden.

Het vaste contract wordt voortaan het uitgangspunt op de arbeidsmarkt.
Op deze manier moeten mensen meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster. Dat hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden besloten.

Ook worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever mag pas na vijf jaar een nieuw contract worden gegeven in plaats van na zes maanden. Op die manier wil het kabinet een einde maken aan draaideurconstructies, waarbij werkenden langdurig van het ene naar het andere tijdelijk contract gaan.

Voor ondernemers worden de regels ook aangepast. Zo kunnen zij na één jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen of ze structurele vervanging kunnen regelen. Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van een crisis die buiten het ondernemersrisico valt, zoals met de coronacrisis. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken of minder werken. Wel behouden zij hun WW-rechten.

Volgens voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW levert de polder ook in moeilijke tijden. "Zo komt er bijvoorbeeld een einde aan contracten die het karakter hebben van 'beschikbaar voor alles, maar recht op niets'. En er komt een goede crisisregeling voor werkgevers om mensen toch in dienst te kunnen houden bij zeer onvoorziene omstandigheden."

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website