Over de grens werken, ondernemen of wonen

Over de grens werken, ondernemen of wonen

We zijn buren, maar veel zaken zijn anders geregeld in België. Zo ook de meeste wet- en regelgeving, zoals de sociale verzekerings- en de belastingwetgeving. Veel grensarbeiders, werkgevers en zelfstandigen komen daar pas achter als ze over de grens gaan werken, ondernemen of wonen. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met het GrensInfoPunt Scheldemond in Terneuzen. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de belasting- en de sociale verzekeringswetgeving. Sociaal verzekerd zijn en premies betalen kan maar in één land. Belasting betalen kan in twee of meer landen. Bijvoorbeeld als u werkt in het land waar u woont voor uw werkgever die over de grens is gevestigd.

Thuiswerken als grensarbeider
Deels thuiswerken is aantrekkelijk, maar hoe zit het met de wetgeving als u werkt in twee of meer landen? Per 1 juli zijn er veranderingen voor grensarbeiders die ook thuiswerken in het land waar ze wonen voor een werkgever aan de andere kant van de grens. Hiervoor geldt de nieuwe Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken. Werknemers die telewerken en aan de voorwaarden van de overeenkomst voldoen, kunnen tot en met 49,9 procent van hun totale arbeidstijd telewerken vanuit het land waar ze wonen zonder hier sociaal verzekerd te moeten zijn.

Belasting bij thuiswerken
De nieuwe wetgeving geldt niet voor de belasting. Voor de belastingwetgeving geldt vanaf 1 juli 2022 het ‘oude’ belastingverdrag en de wet- en regelgeving van België-Nederland. Dit betekent voor de in Nederland wonende grensarbeider die ook kan thuiswerken voor de Belgische werkgever, dat in de Belgische en Nederlandse aangifte moet worden opgegeven welk deel in Nederland is gewerkt en welk deel in België. In de praktijk betekent dit deels belasting betalen in het land waarin u woont én deels belasting betalen in het land waar uw werkgever is gevestigd.

Meer informatie
Het Grensinfopunt Scheldemond geeft informatie over werken over de grens, ondernemen in het buitenland en emigratie naar België of Nederland.
Om gebruik te maken van onze diensten of een afspraak te maken, raden we u aan om eerst onze website te bezoeken.
Mocht het antwoord op uw vraag daar niet te vinden zijn, of wenst u een persoonlijk gesprek. Vul het aanvraagformulier in.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website