Huis van de Techniek Zeeland gaat over in Sterk Techniek Onderwijs Zeeland

Huis van de Techniek is zeventien jaar lang het centrale punt in Zeeland geweest voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek.

Door de succesvolle ontwikkeling van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland en de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de technieksector, is het Huis van de Techniek als zelfstandige organisatie niet langer nodig. De activiteiten van de organisatie stoppen echter niet, maar worden meer gestroomlijnd. 

Wie nemen de activiteiten over?
De coördinerende rol en de organisatie van promotieactiviteiten om te kiezen voor en te leren in de techniek worden ingebed in de bestaande Sterk techniek Onderwijs Zeeland-structuur. In de nieuwe structuur worden alle bestaande relaties van het Huis van de Techniek voortgezet. De komende weken zullen participanten en partijen hierover verder worden geïnformeerd.
 
Het ondersteunen van bedrijven met betrekking tot werken in de techniek wordt in de toekomst uitgevoerd door Techniek Coalitie Zeeland, die in oprichting is.

Overdracht werkzaamheden:
Vanaf 1 april neemt programmamanager Mabri Fennema van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland alle taken van Huis van de Techniek over. Zij is tot 30 juni a.s. bereikbaar via m.fennema@huisvandetechniek.nl.  

Angelique Hazen zal, na 17 dienstjaren, per 31 mei 2024 uit dienst treden waarna de stichting eind juni zal worden opgeheven.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Ronald Lippens, algemeen bestuur Huis van de Techniek, via 06 - 53 94 28 75. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid in de afgelopen jaren! 

Met vriendelijke groet,
Ronald Lippens
voorzitter Huis van de Techniek

600_huis_van_de_techniek.jpg

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website