Compensatie bij ontslag langdurige ziekte

Compensatie bij ontslag langdurige ziekte

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige ziekte? Dan heeft uw zieke werknemer recht op transitievergoeding. Maar vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever bij het UWV compensatie aanvragen voor deze vergoeding. 

Regeling compensatie transitievergoeding

Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak het dienstverband niet na twee jaar ziekte. Met de regeling compensatie transitievergoeding kunt u als werkgever uw betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Dat is toch fijn, zeker als u voorafgaand aan het ontslag al een opeenstapeling van kosten heeft gehad vanwege salarisdoorbetaling. 

Hoe regelt u uw financiële meevaller? 

U kunt vanaf 1 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV voor een compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Dit geldt met terugwerkende kracht op alle transitievergoedingen die u op of na 1 juli 2015 heeft betaald. 

Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden waar u als werkgever rekening mee dient te houden:
Werknemer is ontslagen vanwege langdurige ziekte;
Werknemer was bij het beëindigen van het contract nog ziek;
Werknemer had wettelijk recht op een transitievergoeding;
U heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer en u heeft hier een bewijsstuk van.

Hoe hoog is de compensatie?

Uiteraard is de compensatie niet hoger dan de transitievergoeding die u heeft betaald. De hoogte van de transitievergoeding hangt onder andere af van de duur dat de werknemer in dienst is geweest. Het betaalde loon tijdens de 2 jaar ziekte van uw werknemer is niet van invloed op de hoogte van de compensatie. 

Slapende dienstverbanden

Toch kan het voorkomen dat een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is niet wordt ontslagen. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat de werknemer op korte termijn beter is. Of omdat er een andere passende functie beschikbaar komt. De werknemer blijft dan wel in dienst, maar ontvangt geen salaris meer. Er is dan geen sprake van ontslag en de werknemer ontvangt geen transitievergoeding.

U bent als werkgever wel verplicht om ervoor te zorgen dat werknemer weer aan het werk kan door middel van re-integratie. Als er passend werk beschikbaar komt, bent u verplicht om een aanbod te doen aan de zieke werknemer.

 

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website