Kamerbrief over Intentieverklaring om ongediplomeerde jongeren tot startkwalificatie te brengen

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de Intentieverklaring 'Inzet op bbl om jongeren die ongediplomeerd aan het werk gaan alsnog tot een startkwalificatie te brengen'.

De meeste jongeren verlaten het middelbaar beroepsonderwijs met een kwalificerend diploma op zak. Het overgrote deel van deze groep vindt een plek op de arbeidsmarkt of stroomt door naar een vervolgopleiding.  

Toch zijn er jaarlijks meer dan 25.000 jongeren die voortijdig het onderwijs zonder een startkwalificatie verlaten (vsv). Een deel van deze uitvallers gaat aan het werk, terwijl zij wel de potentie hebben om hun startkwalificatie te halen. 

Ongediplomeerd aan het werk gaan kan voor een jongere en een werkgever op korte termijn aantrekkelijk zijn, maar cijfers laten zien dat jongeren zonder startkwalificatie minder vaak duurzaam aan het werk blijven. Het loont daarom om te investeren in werkende jongeren die nog geen startkwalificatie hebben.

Middels een intentieverklaring willen de ondertekenaars benadrukken dat het halen van een startkwalificatie, voor wie dat kan, de voorkeur heeft boven het ongediplomeerd aan de slag gaan bij een werkgever.

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) biedt daarbij jongeren de mogelijkheid om werken en het behalen van een startkwalificatie te combineren.

Voor de jongeren die nog geen startkwalificatie hebben en aan het werk zijn, en voor wie het behalen van een startkwalificatie in principe wel mogelijk is, wordt daarom ingezet op het alsnog halen van minimaal een startkwalificatie, via de BBL.

De ondertekenaars te weten,
JOB
MKB-Nederland
VNO-NCW
SBB
MBO Raad
Ingrado
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Committeren zich aan onderstaande intentieverklaring. 

Het volledige schrijven over de intentieverklaring “Inzet op bbl om jongeren die ongediplomeerd aan het werk gaan alsnog tot een startkwalificatie te brengen”, leest u in de bijlage.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website