Regiocoordinatiepunt extra zorgpersoneel Zeeland

Stichting Viazorg verandert door het coronavirus tijdelijk de dienstverlening en vormt het Regiocoördinatiepunt voor zorg & welzijn in Zeeland.

Alle initiatieven om vraag en aanbod van extra zorgpersoneel te organiseren tijdens de coronacrisis zijn samengebracht op www.extrahandenvoordezorg.nl. Viazorg coördineert de matching tussen vraag en aanbod van extra zorgpersoneel in Zeeland en dient als informatiepunt voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen in dit proces. Meer informatie & contact via viazorg.nl/regiopunt.

Zorgpersoneel nodig of beschikbaar?
Heeft jouw organisatie zorgpersoneel beschikbaar of juist nodig (in de nabije toekomst)? Meld het via het regiocoördinatiepunt contactpunt@viazorg.nl of telefonisch via 06-57397856. Voor spoedvragen is dit telefoonnummer ook in het weekend bereikbaar. Op verzoek van de GGD GHOR zijn we bezig met de inventarisatie van het bovenstaande.

Aanmeldingen zorgvrijwilligers
Landelijk zijn er ruim 20.000 aanmeldingen binnen via extrahandenvoordezorg.nl van extra vrijwillig zorgpersoneel die willen helpen waar nodig. Een prachtig aantal! In Zeeland zijn er tot nu toe ca. 350 aanmeldingen en iedere dag melden zich nog mensen aan. Viazorg is druk bezig met het nabellen van alle vrijwilligers en krijgt hierbij hulp van LEF marketing & events. Dit om de aanmeldingen te bespreken en alle benodigde gegevens boven water te krijgen om een zo goed mogelijke match te kunnen maken tussen vraag en aanbod wanneer het nodig is. Des te sneller kan de juiste persoon op de geschikte plek aan de slag. De Zeeuwse Zorgmensen is een strategische partner geworden van Viazorg en verzorgt de bemiddeling.

Blijf via onze website op de hoogte van het meest actuele nieuws.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website