Coronaregelingen en financiele planning

Regelingen die uitstel geven van je betalingsverplichtingen. Of coronaregelingen inzetten die (tijdelijk) inkomensondersteuning of een tegemoetkoming in jouw kosten bieden. Die verbeteren op korte termijn je liquiditeitspositie. Maar wat zijn de financiële gevolgen op langere termijn na afloop van de regelingen? Leg het vast in je financiële planning.

Je maakt gebruik van één of meer coronaregelingen. Daarnaast overweeg je uitstel van belastingen en andere heffingen aan te vragen bij de Belastingdienst, gemeente of waterschap. De regelingen en het betalingsuitstel zijn natuurlijk tijdelijk. Je wilt weten wanneer je zelf weer aan alle verplichtingen moet voldoen. Dan kun je daar naar toe werken. Overzicht en inzicht in de gevolgen voor je bedrijfsvoering via financiële planning bieden je houvast. Zo houd je meer grip op je geld.

Financiële planning

Je hebt regelingen aan de inkomstenkant en aan de kostenkant. Aan de inkomstenkant zijn dat subsidies, ook wel tegemoetkomingen genoemd. Heb je personeel in dienst? Dan biedt de NOW-regeling een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) biedt tijdelijk inkomsten. En voor bepaalde branches in sectoren die door de overheid verplicht zijn de deuren te sluiten, geldt een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor vaste bedrijfslasten, TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).

Aan de kostenkant heb je diverse betalingsverplichtingen. Denk aan je crediteuren, de organisaties die geld van jou tegoed hebben. Per soort crediteur kan je afspraken maken over betalingen. In je financiële planning voor de komende tijd, zet je zowel de inkomsten als de kosten op een rij.

Inverdientijd

Regelingen en uitstel van betalingen inzetten, heeft natuurlijk zijn keerzijde. Houd daar rekening mee, want uitstel betekent geen afstel. Stel je hebt uitstel van aflossing gekregen van je huisbankier. Dat uitstel geldt tot 1 oktober. Vanaf oktober gaan de aflossingsverplichtingen aan de bankier weer lopen en heb je dus inkomsten nodig om deze verplichtingen weer te betalen. Je grootste inkomstenbron is de omzet van je bedrijf. Ligt je bedrijf nu stil, of is de omzet fors gedaald? Dan moet je gaan prognosticeren hoe je je omzet weer op een niveau gaat krijgen zodat je op tijd aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dat is je inverdientijd.

Werk met een prognose per maand

Waar je voor de korte termijn werkt met een liquiditeitsprognose per week, werk je voor de langere termijn met een prognose per maand. Bepaal per maand je vaste kosten en de betalingsverplichtingen die er op termijn weer aankomen. Vervolgens maak je een omzetprognose waarin je de omzetverwachtingen en de variabele kosten (kosten die afhankelijk zijn van het maken van omzet) verwerkt. Omzet minus variabele kosten is wat je overhoudt voor vaste kosten, zoals huur-, bank- en autokosten, en wat je overhoudt voor het betalen van belastingen en je privé-uitgaven. Nu kun je bepalen of je geprognosticeerde omzet voldoende is om je vaste lasten (nu en op termijn) te kunnen betalen.

Levensvatbaar bedrijf

Een financier, een bank, maar ook een non-bancaire financier, wil jouw bedrijf graag als klant. Mits je onderneming een ‘levensvatbaar bedrijf’ is. Dat betekent dat jouw onderneming zijn betalingsverplichtingen kan nakomen, de kosten van financiering kan dragen én een inkomen voor jou kan genereren. Een financier is er om tijdelijke liquiditeitstekorten te financieren in de vorm van bedrijfskapitaal. En om grote investeringen te financieren, in de vorm van een lening. Met een exploitatieprognose per maand en een liquiditeitsbegroting geef je inzicht in de levensvatbaarheid van je onderneming. Sluiten je omzetverwachtingen niet aan op het moment waarop de uitgestelde betalingsverplichtingen weer gaan lopen? Dan kun je mogelijk een overbruggingsfinanciering aanvragen.

Aandachtspunten

Gebruik je regelingen en maak je afspraken met afnemers, leveranciers en andere crediteuren om je kosten op dit moment te beperken? Let dan op de volgende aandachtspunten.

  • Check goed de voorwaarden van de regelingen. Het is onwenselijk om achteraf (een deel) van een voorschot terug te moeten betalen. Soms staat er zelfs een boeteclausule op.
  • Zorg dat je administratie actueel is om zelf goed inzicht te hebben en ook te kunnen geven aan anderen en om scherp te kunnen sturen op cijfers. De administratie heb je ook nodig om achteraf verantwoording af te leggen richting de organisaties van de regelingen.
  • Kom zelf met voorstellen richting je crediteuren met wat je wél kan betalen, wees proactief. Blijf communiceren en overleggen ondanks de lastige situatie.
  • Werk regelmatig je liquiditeitsbegroting bij voor een actueel inzicht en om scherp te kunnen sturen.
  • Spreid de betaaldata aan crediteuren zoveel mogelijk over de maand en spreid de ingangsdata van het herstarten van de uitgestelde betalingen over maanden. Dat verkleint de kans dat je vastloopt omdat alle regelingen tegelijk opstarten.
  • Toeslagencheck: Check of je door inkomensdaling in aanmerking komt voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Bij het Nibud vind je een rekenhulp voor toeslagen.
  • Houd rekening met belangrijke data voor ondernemers, zoals de data van belastingaangiften.
  • Gebruik een financieel plan waarin je je begrotingen uitwerkt.
  • Gebruik het business model canvas om je strategie vorm te geven.
  • Innoveer je verdienmodel, bekijk de voorbeelden.

Uitstel betalingsverplichtingen

Voor sommige betalingsverplichtingen kun je uitstel krijgen of aanvragen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Financier: bank of niet bancaire financier

Banken: uitstel op aflossen leningen

Een aantal banken biedt regelingen om ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de regeling ”een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten”. Start je het uitstel op 1 april, dan start de aflossing weer per 1 oktober.

Qredits

Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. Bijvoorbeeld tussen 1 april en 1 oktober.

Uitstel overheidsfinanciering

Ben je een startup of scaleup? Dan kan je voor Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatie Krediet (IK) uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober 2020).

Verhuurder of hypotheekverstrekker

Met je verhuurder kan je afspreken om tijdelijk te verlagen of (een maand) later te betalen. Soms spreken huurders en verhuurders af de huur voor enkele maanden met de helft te verlagen (50/50). Verhuurders werken hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets opbrengt. Banken en andere hypotheekverstrekkers kunnen 6maanden uitstel geven van aflossing op je zakelijke hypotheek.

Leveranciers

Leveranciers van goederen en diensten voor je primaire bedrijfsproces, dus jouw handel. Met deze heb je mogelijk betalingsregelingen getroffen met een betaalschema. Dit houdt in dat je afspreekt om het te betalen bedrag over een langere periode uit te spreiden. Dus in plaats van € 10.000 in een keer, betaal je € 2.500 in de komende 4 maanden.

Leveranciers van goederen en diensten voor je bedrijfshuishouding, zoals energieleveranciers en telefoonbedrijven. Zij werken vaak met abonnementen. Beoordeel of deze abonnementen nog van toegevoegde waarde zijn voor je bedrijf. Misschien kun je het pakket herzien of minder noodzakelijke extra’s eraf halen.

Belastingdienst en andere overheden

De Belastingdienst biedt verschillende regelingen zoals uitstel van betalen van belastingen voor 3 maanden tot 19 juni 2020. Eventueel kan je uitstel krijgen voor langer dan 3 maanden, verlaging van je voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van invorderingsrente en belastingrente.

Douane

De Douane is coulanter met boetes en biedt betalingsuitstel.

Gemeente en waterschap

Denk aan het uitstellen van gemeentelijke belastingen. Het waterschap biedt uitstel van betalen van heffingen.

Personeel

Bij de Belastingdienst kan je uitstel voor het betalen van loonbelasting vragen voor 3 maanden tot juni 2020. Pensioenfondsen bieden maatwerk voor bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Privé

Ook voor privé-uitgaven kan er sprake zijn van uitstel. Stel dus ook een privébegroting op. Loop eens door je abonnementen en beoordeel of je ergens voor betaalt waar je geen of weinig gebruik van maakt. Heb je een hypotheek voor je privé-woning? Klanten van ABN Amro, Florius, Moneyou, Volksbank en Munt Hypotheken kunnen 3 maanden uitstel van rente en aflossing aanvragen. Bij de Volksbanken kan je ook een periode minder betalen per maand.

Het coronavirus heeft invloed op jouw portemonnee. Met deze tips hou je je betalingsverplichtingen onder controle.
Bron: KVK
Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website