SBB lanceert actieplan stages en leerbanen

SBB lanceert het ‘Actieplan stages en Leerbanen’ met als doel te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-ers, aankomende bbl-studenten en zij- en herintreders op de arbeidsmarkt via het mbo.


De gezondheidscrisis raakt de economie hard. En daarmee staat de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo studenten en werkzoekenden onder druk. Dit geldt ook voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die gebruik maken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven. Onderwijs en bedrijfsleven komen samen in actie om de knelpunten op de stage- en leerbanenmarkt zoveel mogelijk weg te nemen.
Praktijkleren in het mbo is belangrijk voor behalen van een mbo diploma en startkwalificatie. Het vergroot de kans om een baan te vinden na de opleiding. Bovendien hebben de jongeren, door leren en werken te combineren, een breed pakket aan kennis en vaardigheden die zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt.
Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar voor ook volwassenen. Voor werkenden en werkzoekenden biedt praktijkleren mogelijkheden voor om- en bijscholing (leidend tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring) en draagt zo bij aan hun directe en duurzame inzetbaarheid. Juist nu de werkloosheid door de crisis oploopt.

Naast de directe werking van het actieplan draagt dit plan ook bij aan landelijke en/of regionale initiatieven om bedrijven te blijven voorzien van de vakmensen die nodig zijn. Daarnaast kan het bijdragen aan eenduidigheid in de acties vanuit onderwijs en bedrijfsleven samen met de regionale overheden om voortijdig schoolverlaten en (jeugd)werkloosheid te voorkomen. 

Lees in de bijlage het volledige artikel.

 

 

 

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website