Opstarten in de 1,5 metereconomie

Hoe kan en ga jij ondernemen op 1,5 meter afstand van klanten, leveranciers en medewerkers? Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vertelt in een interview met KVK over de uitrol van protocollen binnen de 1,5 metereconomie, om daarna verder door te pakken. “We moeten nu pakket 2 uitwerken om te zorgen dat zo min mogelijk bedrijven omvallen.”

Heeft de 1,5 metereconomie kans van slagen?

We zullen nog een tijd met de 1,5 meterregel moeten werken om verspreiding van het virus te voorkomen. Zeker in de opstartfase, als gesloten sectoren weer voorzichtig open kunnen. Met goede protocollen, waarvan er nu tientallen klaar zijn, kunnen we dat voor veel sectoren in goede banen leiden. Wat wel een vraagstuk is, is dat veel sectoren dan nog steeds verliesgevend zullen zijn. Als er in plaats van 10 man in je kroeg, nog maar een paar mensen naar binnen mogen, dan lijd je verlies. Dit vraagt dus wel een vorm van compensatie waar we met de overheid naar moeten kijken.
VNO-NCW heeft het voortouw genomen in het opstellen en bundelen van protocollen waarmee branches en sectoren binnenkort weer aan de slag hopen te mogen.

Wat houdt een protocol in? En waar moet het aan voldoen?

Wij hebben de (gesloten) branches geholpen met het opstellen van de protocollen, om zo te zorgen voor eenduidigheid. Branches zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun protocol. Elk protocol voldoet aan een met ons en het ministerie van EZK vastgesteld kader met aandacht voor de volgende zaken:

  • De regels van 1,5 m afstand houden, gebruik van beschermingsmiddelen en extra hygiëne maatregelen.
  • Handhaving van de gemaakte afspraken.
  • De vraag of het de hele operatie dekt, dus van kassa tot ingang en kantoor.
  • Of de afspraken afgestemd zijn met partners, zoals de vakbeweging.
  • Communicatie via posters en andere middelen, om zo te zorgen dat iedereen, van klanten tot leveranciers, de afspraken kent.
  • Indien mogelijk vernieuwing. Bijvoorbeeld meer digitaal afhandelen of andere vernieuwingsmogelijkheden.

De aandacht gaat nu vooral uit naar de gesloten sectoren, maar veel meer sectoren stellen nu protocollen op om verantwoord werken te bewaken. Er wordt verder ook gewerkt aan 1 protocol voor alle kantoren. Dit protocol zal in werking treden wanneer het kabinet besluit dat thuiswerken geleidelijk kan worden uitgefaseerd. Dit is in hoge mate afhankelijk van zaken als de capaciteit van het openbaar vervoer. Daar liggen dus nog ingewikkelde vraagstukken.

Wat gaan ondernemers merken van het in werking treden van de protocollen?

De protocollen van gesloten sectoren worden nu getoetst door het Rijk. Als daar goedkeuring op is, betekent dat nog niet dat sectoren open kunnen. Dat hangt natuurlijk af van veel meer zaken, zoals de ontwikkeling van het virus, of er voldoende openbaar vervoer is, of de scholen en kinderopvang open mogen en meer. Dat zijn allemaal belangrijke randvoorwaarden om open te kunnen. Maar door het protocol klaar te leggen zorg je dat je er klaar voor bent als je straks weer (gedeeltelijk) open mag.

Stel de maatregelen worden binnenkort versoepeld en het virus is dit najaar bedwongen. Hoe ziet Nederland er dan over 4 tot 6 maanden uit?

Zolang er geen vaccin is zullen we waarschijnlijk een behoorlijke tijd op basis van die protocollen moeten werken. Dat vraagt nog veel inventiviteit. Bijvoorbeeld hoe we met de staat de verliezen die ondernemers dan toch maken compenseren.

Het IMF heeft een berekening gemaakt waaruit blijkt dat de Nederlandse economie in 2020 naar alle waarschijnlijkheid een krimp zal doormaken van 7,5%? Waar gaan ondernemersorganisaties mee aan de slag om deze krimp zo klein mogelijk te houden?

Deze crisis slaat keihard toe. Ik hoor de meest schrijnende verhalen van ondernemers uit onze ledenkring. Ik ben dus nog niet zo heel optimistisch. Maar er ligt een goed eerste pakket om ondernemers door de eerste zware fase te helpen. Nu moeten we pakket 2 uitwerken. Want er is zeker meer nodig om te zorgen dat zo min mogelijk bedrijven omvallen en banen behouden blijven in de 1,5 metereconomie.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

 

Bron: KVK

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website