Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (max 50.000 euro per 4 maanden)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor wie is deze regeling?

De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Je berekent de hoogte van de subsidie door je normale omzet (omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019) te vermenigvuldigen met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector). Deze uitkomst moet minimaal 4000 euro zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst:
Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
De subsidie bedraagt minimaal 1.000 en maximaal 50.000 euro per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 4. Bedrijven die tussen 1 maart en 15 maart zijn gestart en voldoen aan de voorwaarden (30% omzetverlies en minimaal 4000 euro vaste lasten) kunnen hun omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. Zij krijgen de minimale tegemoetkoming van 1000 euro.

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp'ers vallen hier ook onder.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal 4.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
 • De SBI-code van het bedrijf (hoofd- of nevenactiviteit) staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
 • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit.

TVL in relatie tot TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en kun je niet meer aanvragen.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Jouw onderneming en bijbehorende SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken. Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Het aanpassen van de SBI code heeft geen effect op het wel of niet in aanmerking komen voor de TVL regeling. Het opgeven van een wijziging in de activiteitenomschrijving en/of SBI-code bij KVK is altijd mogelijk. Wij kunnen je daarbij om bewijs vragen.

Let op! Als je besluit je SBI-code te wijzigen in je KVK-registratie dan kan dat gevolgen hebben voor het uitvoeren van je activiteiten, een eventuele pensioenplicht en de CAO waar je onder valt. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met een ruimte mag gebeuren. Wanneer een SBI-code wijzigt kan dit van invloed zijn op de activiteiten die je mag doen op je locatie. Daarnaast geldt voor bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken een verplichte deelname aan de pensioenregeling. Een wijziging van de SBI-code kan er voor zorgen dat je onder een andere CAO komt te vallen. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor de lonen en pensioenen van je personeel, bijvoorbeeld door een ander pensioenfonds.

Indien je vindt dat de SBI-code waaronder je nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de activiteiten van je onderneming, meld dit dan bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Selectie voor regelingen gebeurt op dit moment op basis van de hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117

 

Bron: Kamer van Koophandel

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website