Wijziging in erkenningstermijn en herbeoordeling SBB

SBB erkent leerbedrijven voor vier jaar. Vóór het einde van die periode besluit de adviseur praktijkleren of de erkenning kan worden verlengd.

Vanaf 1 augustus a.s. verandert dit.
SBB blijft leerbedrijven eens per vier jaar beoordelen. Maar erkenningen vervallen niet meer automatisch.

Scholen hebben hier baat bij: omdat er administratief gezien geen einddata meer zijn, kunnen ze gemakkelijker bpv-overeenkomsten opmaken.

De waarde van de erkenning blijft behouden. SBB kan de erkenning tenslotte op elk moment intrekken, als daar aanleiding toe is.

Alleen als het leerbedrijf vier jaar lang geen studenten begeleidde, vervalt de erkenning van rechtswege. Zo staat het ook in het erkenningsreglement.

 

Bron: SBB

 

300_sbb.jpg

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website