Zeeuwse Techniek Ambities

De afgelopen maanden hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de (on-)mogelijkheden en wenselijkheden van de Zeeland-brede ambities die zijn geformuleerd in het kader van het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  1. Onderzoek naar kennismaking met de Zeeuwse ‘DNA-sectoren’

De bevindingen zijn dat hier zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven behoefte aan is en er ideeën over zijn. Het gaat om de sectoren Maritiem&Techniek, Logistiek, Food, Procestechniek en Energie-transitie.

  1. Onderzoek naar een betere aansluiting van het pro/vso op de (technische) arbeidsmarkt.

In de provincie zijn er zeker mogelijkheden om door middel van het ontwikkelen van leerarrangementen de kansen van deze groep leerlingen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt te vergroten. Een netwerk van scholen en bedrijven kan hierin een rol vervullen. Elders in Nederland bestaan soortgelijke initiatieven waarmee kennis kan worden uitgewisseld.

  1. Onderzoek naar ondersteuning van het po bij de ontwikkeling van W&T ten behoeve van een betere doorstroming naar het technische vmbo-onderwijs.

In onze provincie zijn er zeker voorbeelden van een goede samenwerking tussen po en vo, maar dat dit nog (zeer) beperkt en incidenteel is. De leerlingen in het po zijn overwegend gemotiveerd voor deze leerdoelen, maar de leerkrachten in het po worstelen met het ‘hoe’. In Zeeland zijn goede voorbeelden en faciliteiten beschikbaar die de scholen op weg kunnen helpen.

Daarnaast is er nog een vierde Zeeuwse ambitie:

  1. Opleiden van Hybride Techniek Opleiders

Deze ambitie is een vervolg op het voorgaande project HTO. Zeeland was een van de eerste regio’s in Nederland waar het project ‘Hybride Techniek Opleiders’ van de grond kwam. Na de succesvolle pilot is ook de tweede groep enthousiast van start gegaan, maar moest de cursus onderbreken als gevolg van de Corona-maatregelen. We hopen dat deze groep na de zomer de cursus kan afronden.
 
Tegelijkertijd starten we ook met de werving voor een derde groep. Nieuwsgierig? Bekijk dan de video op de site van Fontys. Nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan dit fragment van Een Vandaag:  “Waarom hybride docenten een uitkomst zijn in de techniek”

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website