NOW 2.0: bied je personeel omscholing aan

Sinds 6 juli is de opvolger van de NOW van kracht: de NOW 2.0. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Wil je in aanmerking komen voor financiële hulp vanuit de nieuwe, verlengde noodmaatregel? Dan moet daar wel iets tegenover staan: je helpt en begeleidt medewerkers met ontwikkeladvies en/of scholing.

Zitten medewerkers van je bedrijf thuis omdat alle activiteiten stil liggen? De NOW-regeling bood uitkomst. Als in: verleden tijd. Want nu is er de NOW-regeling 2.0. Even terug naar NOW, de oorspronkelijke noodmaatregel. Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Ondernemers die door de coronacrisis omzet verliezen ontvangen steun van de overheid om overeind te blijven. Afhankelijk van de omzetderving vergoedt de overheid tot 90% van de loonkosten.

NOW 2.0: nieuwe voorwaarden
Nu de crisis langer duurt, heeft de overheid het economisch noodpakket met onder meer de loonkostenregeling NOW verlengd. Je kunt tegen nieuwe voorwaarden sinds 6 juli 2020 NOW 2.0 aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Voorwaarden nieuwe loonkostenregeling NOW 2.0

De overheid stelt de volgende voorwaarden:

  • De omzetderving bedraagt minstens 20%.
  • Je mag in 2020 geen winstuitkering uitkeren aan aandeelhouders.
  • Je mag geen bonussen uitkeren aan bestuurders en directieleden.
  • Aandelen kopen in de eigen onderneming is niet toegestaan.
  • Je hebt een inspanningsverplichting om medewerkers te laten omscholen of bijscholen.

Inspanningsverplichting
Ben je werkgever en ontvang je geld van de overheid uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je NOW 2.0 benutten? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen.

Je kunt natuurlijk zelf aan de slag. Stel tijd en geld beschikbaar. Je kunt ook gebruik maken van opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen). Dit zijn stichtingen die er per sector voor zorgen dat het aanbod en het niveau van (potentiële) werknemers op peil blijft. Afspraken hierover lees je in een cao.

NL leert door
Benut je de loonkostenregeling, dan verwacht de overheid dat je aantoont dat je inzet toont voor je medewerkers. Als onderdeel van het steunpakket start het kabinet vanaf half juli met de verlenging en uitbreiding van het Noodpakket, met de subsidieregeling 'NL leert door’. Dit is een crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor medewerkers. Doel is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting richting jouw medewerkers door een verklaring af te leggen hieromtrent bij de NOW 2.0 aanvraag.

Waarom inzet tonen voor werknemers?
Werkloosheid voorkomen is een van de doelen van de overheid. Om te voorkomen dat mensen vanwege de coronamaatregelen hun baan verliezen, keerde het UWV inmiddels aan ruim 110.000 bedrijven via de loonkostenregeling NOW noodsteun uit. Bij deze bedrijven werken ongeveer 1,8 miljoen mensen.

Nieuwe realiteit voor personeel
Naast dat het tweede noodpakket NOW 2.0 erop gericht is om banen te behouden, wil het kabinet tegelijkertijd mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. De ondersteuning uit het NLLeertDoor-pakket is ook een eerste stap richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Hoe werkt dit?
Om gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een deelnemende opleidingsinstantie. De opleidingsinstantie handelt verder de administratie en kosten af. Opleidingsinstanties kunnen zich deze zomer individueel of in een samenwerkingsverband aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een subsidieregeling om de scholing te financieren. Naar verwachting worden in de praktijk zo’n 50.000 tot 80.000 cursussen en trainingen gerealiseerd.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website