Zeeland ontvangt forse nabetaling ESF-subsidie 2014-2016

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft bekendgemaakt dat een landelijk overschot van het ondersteuningsproject uit de jaren 2014-2016 aan Zeeland wordt toegewezen. Het gaat om een bedrag van € 550.000 voor de gemeenten (re-integratie) en voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland.

In 2017 ontving Zeeland al het maximale bedrag van de subsidies die in 2014 waren aangevraagd en toegezegd: ruim € 1,8 miljoen. Zeeland had deze maximale score verdiend door in 2014-2016 een uitgebreid ondersteuningsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Het ging om re-integratieactiviteiten door de Zeeuwse gemeenten (jobhunting, begeleiding kwetsbare jongeren en het voorkomen van schooluitval; 4676 deelnemers) en om het begeleiden naar werk van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs (intensievere stagebegeleiding, praktijkvakken, branchegerichte cursussen en leerlingwerkplaatsen; 542 deelnemers).

Vanwege goede resultaten
Bij het opmaken van de eindafrekening over deze subsidieperiode door het ESF bleek dat andere regio’s niet maximaal gescoord hebben en er dus financiële middelen voor deze doelen overbleven. Besloten is dat Zeeland vanwege de goede resultaten een deel van deze overschotten zal ontvangen. Binnenkort wordt met de betrokken partners van de arbeidsmarktregio Zeeland besproken hoe het bedrag van € 550.000 besteed en verdeeld gaat worden.

Goed koppel
Wethouder André van der Reest van centrumgemeente Goes en voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer: “Deze voor ons verrassende ‘toegift’ maakt eens te meer duidelijk dat Zeeland en ESF een goed koppel vormen. We slagen er niet alleen in optimaal de beschikbare middelen aan te vragen, maar ook het werk dat daaruit voortvloeit goed uit te voeren, waardoor de uiteindelijke uitbetaling 100% is – en nu in zekere zin zelfs nog meer. Het is vooral mooi om te constateren dat de Zeeuwse inzet om mensen die de wind niet mee hebben op een voor hen passende manier aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt, effect heeft. Dat kost veel geld en met alleen onze eigen middelen redden we het niet.”

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website