Ondernemers online in gesprek over Zeeuwse economie na corona

Op woensdag 1 juli organiseerden VNO-NCW Zeeland en Aan de slag in Zeeland een onlinebijeenkomst voor ondernemers met als titel ‘Het tweede maatregelenpakket: zorg of zegen?’

Veel ondernemers konden de eerste periode van de coronacrisis mede dankzij het eerste pakket maatregelen van de Rijksoverheid doorstaan, maar nu is er behoefte aan perspectief. Het tweede steunpakket en bijbehorende protocollen bieden daarvoor het speelveld. Ondernemers moeten binnen dit speelveld inventief zijn en kansen creëren. Maar is dit haalbaar? Hoe kom je als ondernemer deze nieuwe fase van de crisis door? Op woensdag 1 juli organiseerden VNO-NCW Zeeland en Aan de slag in Zeeland hierover een onlinebijeenkomst voor ondernemers met als titel ‘Het tweede maatregelenpakket: zorg of zegen?’ Sprekers waren Otto Raspe (hoofd Rabo Research Nederland Regio's en Thema's; op de foto onderin), Ronald Bleyenberg (senior-accountmanager bij ABAB Accountants en Adviseurs; rechts op de foto) en Erik van Oosten (regiomanager VNO-NCW Zeeland; op de foto linksboven). De drie heren spraken elk vanuit hun eigen expertise over de huidige economische situatie, de verwachting voor de toekomst en wat nodig is om je als ondernemer aan te passen aan de anderhalvemetereconomie. Onder leiding van Ramona van Zweden gingen zij in op de vragen van de 34 deelnemers, afkomstig uit een breed scala van bedrijfssectoren.

Verdubbeling werkloosheid
Tijdens de bijeenkomst konden verschillende conclusies getrokken worden. Zo heeft anderhalvemetereconomie tot nu toe vooral effect op de ‘flexibele schil’ op personeelsgebied (met name uitzendbureaus), maar de verwachting is dat er in het najaar in alle sectoren daadwerkelijk ontslagen gaan vallen. Uit de kwartaalramingen van Rabobank Research blijkt dat landelijk 6% krimp van de economie te verwachten is. Door de diepe daling van dit moment wordt gesproken van een zogenoemde V-curve, waarbij de vraag is hoe snel de economie weer in de steil stijgende poot van de V terecht zal komen. Bij de economische krimp is er sprake van veel sectorale differentiatie, waardoor de Zeeuwse economie naar verwachting 6-6,3% zal krimpen. Ondanks de steunmaatregelen van de overheid verdubbelt de werkloosheid. Veel ondernemers komen met creatieve ideeën om hun business anders in te richten en zo omzet te genereren.

Scholing belangrijkst
Uit een poll onder de deelnemers tijdens de bijeenkomst bleek dat scholing de belangrijkste voorwaarde is voor ondernemers om zich aan te kunnen passen aan ‘het nieuwe normaal’. Het werd bovendien als belangrijk issue genoemd in het kader van de momenteel aanwezige mismatch op de arbeidsmarkt. Tenslotte werd ook met elkaar gesproken over de impact van de coronacrisis op de drie grote transities waarmee ondernemers nu mee te dealen hebben: digitalisering wordt versneld door corona, verduurzaming wordt erdoor vertraagd en er is nog geen zicht op de impact van corona op het ingezette proces van internationalisering.

Hoog gewaardeerd
Namens Aan de slag in Zeeland was Ronald de Back, coördinator van Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, medeorganisator. Hoe kijkt hij terug op de bijeenkomst? “Het was een nuttige, informatieve werkgeversbijeenkomst, inhoudelijk hoog gewaardeerd door de deelnemers. Het was voor het eerst dat VNO-NCW Zeeland en Aan de slag in Zeeland op deze manier samenwerkten en dat beviel goed. Wel jammer dat de techniek ons wat in de steek liet, waardoor de discussie niet goed uit de verf kwam. Maar aan de andere kant gaf de poll van Mentimeter toch een helder beeld van het huidige ondernemersklimaat.”

300_07online.jpg

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website