Rekentool in kader van Simpel switchen in de Participatieketen

In het kader van het project ‘Simpel switchen in de Participatieketen’ heeft het Nibud een rekentool ontwikkeld.

“Het Nibud heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Uitkeringnaarwerk-berekenaar ontwikkeld. De tool geeft mensen uit de doelgroep Participatiewet en mensen met een Wajong-uitkering inzicht in wat de gevolgen voor hun inkomen zijn als zij vanuit een uitkering gaan werken of meer gaan werken. De ervaring leert dat veel mensen vaak niet weten wat de gevolgen van werken of meer werken zijn voor hun inkomen en dat dit een drempel is om de stap naar werk of meer werk te zetten. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar geeft dit inzicht, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de uitkering, maar ook voor andere inkomsten zoals toeslagen.”

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website