Thuiswerken: de nieuwe norm

Thuiswerken, dat staat voor mijn werknemers toch gelijk aan onder werktijd wasjes draaien, boodschappen doen en lekker lang lunchen? Vóór de coronacrisis heb je dit misschien wel eens gedacht. Maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze angst ongegrond is. Hoe zit dat precies? Wat doet langdurig thuiswerken met de productiviteit en betrokkenheid van je personeel? Nationale-Nederlanden deed onderzoek.

Door het coronavirus werken we sinds maart zoveel mogelijk vanuit huis. Ook de komende tijd blijft thuiswerken het advies van het kabinet. Zo moeten we voorkomen dat het virus zich onder collega’s verspreid en dat het ov te druk wordt. Wat thuiswerken met onze productiviteit en betrokkenheid doet, wordt volop onderzocht. 

Thuiswerkonderzoek Nationale-Nederlanden 

Ook Nationale-Nederlanden, kennispartner van MKB Servicedesk, onderzocht wat thuiswerken doet met de ervaren productiviteit van werknemers. Dat deden ze samen met HR tech scale-up Crunchr. Inmiddels zijn werknemers van meer dan 75 bedrijven in verschillende sectoren anoniem gevraagd naar hun behoeften bij het thuiswerken. Welke ondersteuning hebben ze nu en in de toekomst van hun werkgever nodig? En hoe kunnen werkgevers zorgen dat ze betrokken en productief blijven? Uit de antwoorden blijkt dat zo’n 85% van de respondenten goed vanuit huis kan werken. Slechts een kwart van de respondenten vindt dat thuiswerken een negatief effect heeft op hun arbeidsproductiviteit. De behoefte aan maatregelen verschilt sterk per thuiswerker. Millennials missen vooral de sociale interactie met collega’s. Terwijl de groep werknemers van 55+ juist technische ondersteuning wenst tijdens het thuiswerken. 

Thuiswerken: productiever personeel? 

Het onderzoek is in lijn met eerdere studies naar thuiswerken. Zo deed Stanford University in 2015 onderzoek naar de productiviteit van werknemers van een callcenter. De ene helft werkte een deel van de week thuis, terwijl de andere helft op kantoor werkte. Wat bleek: thuiswerkers presteerden 13% beter dan personeel op kantoor. Daarnaast gaven ze aan tevredener over hun baan te zijn. Ook namen ze minder vaak ontslag.Een paar dagen per week thuiswerken kan je personeel dus juist productiever maken. Bijvoorbeeld omdat je werknemers zich thuis beter kunnen concentreren dan in een drukke kantoortuin. Of omdat ze minder afgeleid worden door collega’s en minder tijd kwijt zijn aan reizen, vergaderingen en uitstapjes naar het koffiezetapparaat.

Betrokken werknemers 

De coronacrisis heeft ook positieve gevolgen voor de betrokkenheid van veel werknemers. Dat blijkt uit de MKB coronamonitor van onderzoeksbureau Motivaction en MKB Servicedesk, mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden. Twee derde van de werkgevers in het onderzoek geeft aan dat de onderlinge verbinding en saamhorigheid binnen hun bedrijf toegenomen is. Werknemers zien de toekomst van het bedrijf nu meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dan voorheen. 

“We moeten meer thuiswerken, maar niet elke dag.”

Een conclusie die Tanja van der Lippe, socioloog aan Universiteit Utrecht, trekt. Onderzoek toont inderdaad aan dat thuiswerken de arbeidsproductiviteit niet verslechtert. Maar dat geldt alleen voor een paar thuiswerkdagen per week. Niet voor fulltime thuiswerken, zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan. Vijf dagen per week thuiswerken gaat volgens haar wél ten koste van de productiviteit. Kortom: we groeien steeds meer toe naar een maatschappij waarin een deel van de week thuiswerken de norm is. Wil je tips over een (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor? Lees het artikel. 

Bijna 2.000 werknemers van 75 werkgevers deden mee met het onderzoek. De resultaten laten zien dat een one-size-fits-all aanpak niet werkt als je wilt dat al je werknemers productief thuiswerken. Oplossingen op maat wel. Het is dus verstandig een gedifferentieerde aanpak te volgen. Werknemers zijn gemiddeld 20% meer tevreden als de werkgever kiest voor een gedifferentieerde aanpak. Waar werknemers de meeste behoefte aan hebben, hangt sterk af van hun leeftijd en hun thuissituatie. 

Wil je meer weten over de eindconclusies van het onderzoek? Download dan de Thuiswerkonderzoek Infographic of kijk op nn.nl/thuiswerkonderzoek. Hier vind je het eindrapport inclusief tips om betrokkenheid en productiviteit van alle werknemers te verhogen. Ook kun je hier de specifieke benchmarkresultaten voor jouw branche opvragen. 

Wil jij ook deelnemen aan het onderzoek?

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn is deelname aan het onderzoek mogelijk. Dus wil jij nog meedoen en direct inzicht krijgen in de mogelijkheden om de productiviteit en betrokkenheid van jouw eigen personeel te verhogen? Meld je dan nu aan op https://www.nn.nl/Thuiswerkonderzoek.htm.

 

Bron: MKB Servicedesk

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website